folder 2018 ГОДИНА

КАТЕГОРИЈЕ

folder ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-8/2018-IV

ЈН БР. 404-8/2018-IV – САНАЦИЈА КОЛОВОЗА У ДЕЛУ ТАКОВСКЕ УЛИЦЕ У БАВАНИШТУ

folder ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-5/2018-IV

ИЗГРАДЊА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ У ДЕЛУ НЕМАЊИНЕ И ЊЕГОШЕВЕ УЛИЦЕ У КОВИНУИЗГРАДЊА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ У ДЕЛУ НЕМАЊИНЕ И ЊЕГОШЕВЕ УЛИЦЕ У КОВИНУ
- Позив за достављање понуда И 

- Конкурсна документација

folder ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-9/2018-IV

САНАЦИЈА КОЛОВОЗА – ПАРКИНГ ПРОСТОР, ИНВЕСТИЦИОНО ОДЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНЕ ПИЈАЦЕ У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ГАЈ

folder ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-7/2018-IV

Санација коловоза у делу улице Маршала Тита у Делиблату

folder ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-14/2018-IV

Набавка горива за службена возила

folder ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-2/2018-IV

Изградња вртића у Ковину II фаза

folder ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-19/2018-IV

НАБАВКА ВОЗИЛА СА ПОГОНОМ НА ОБЕ ОСОВИНЕ (4Х4)

folder ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-21/2018-IV

ИЗГРАДЊА КРУЖНОГ ТОКА САОБРАЋАЈНИЦЕ И САНАЦИЈА ПАРКИНГ ПРОСТОРА У УЛИЦИ БРАТСТВА ЈЕДИНСТВА У СКОРЕНОВЦУ

folder ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-27/2018-IV

ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-27/2018-IV - НАБАВКА УСЛУГА ОГЛАШАВАЊА

folder ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-32/2018-IV

САНАЦИЈА КОЛОВОЗА – ПАРКИНГ ПРОСТОРА, ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДЖАВАЊА ЗЕЛЕНЕ ПИЈАЦЕ У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ГАЈ

folder ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-30/2018-IV

ИЗВОЂЕЊЕ ДОДАТНИХ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ САЛЕ ЗА МАЛЕ СПОРТОВЕ У КОВИНУ – II ФАЗА

folder ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-41/2018-IV

УРЕЂЕЊЕ СПОРТСКИХ ТЕРЕНА И ЗАМЕНА ПАРКОВСКОГ МОБИЛИЈАРА НА ГРАДСКОМ КУПАЛИШТУ ''ШЉУНКАРА'', 404-41/2018-IV

folder ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-34/2018-IV

ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ БИОСКОПА У ДУБОВЦУ – ТРЕЋА ФАЗА

folder ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-40/2018-IV

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку  - УРЕЂЕЊЕ АТАРСКОГ ПРИСТУПНОГ ПУТА НА ГРАДСКОМ КУПАЛИШТУ ''ШЉУНКАРА'' У КОВИНУ, Број: 404-40/2018-IV

folder ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-50/2018-IV

САНАЦИЈА И ПОПРАВКА КОЛОВОЗА

folder ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-49/2018-IV

РЕКОНСТРУКЦИЈА КРОВА ЗГРАДЕ ДОМА КУЛТУРЕ У МРАМОРКУ

folder ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-51/2018-IV

САНАЦИЈА И ИЗГРАДЊА ДЕЛА ПАРКИНГ ПРОСТОРА У ГРОБЉАНСКОЈ УЛИЦИ У КОВИНУ, БР. 404-51/2018-IV''

folder ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-52/2018-IV

ИЗГРАДЊА ПАРКИНГ ПРОСТОРА У УЛИЦИ ЈНА У КОВИНУБрој: 404-52/2018-IV

folder ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-54/2018-IV

ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА ЗАДРУЖНОГ ДОМА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ У ДЕЛИБЛАТУ

folder ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-33/2018-IV

ИЗГРАДЊА КАПЕЛЕ У ГАЈУ – ТРЕЋА ФАЗА

folder ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-56/2018-IV

ПОСТАВЉАЊЕ ВИДЕО НАДЗОРА ЗА ПРАЋЕЊЕ САОБРАЋАЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КОВИН, Брoj ЈН 404-56/2018-IV

folder ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-35/2018-IV

ИЗГРАДЊА ОБЈЕКТА ГРАДСКОГ КУПАЛИШТА У КОВИНУ – I фазаИЗГРАДЊА ОБЈЕКТА ГРАДСКОГ КУПАЛИШТА У КОВИНУ – I фазаБрој: 404-35/2018-IV

folder ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-58/2018-IV

ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ДОМА КУЛТУРЕ У ПЛОЧИЦИ

folder ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-37/2018-IV

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ВРТИЋА У КОВИНУ– II ФАЗА, БР 404-37/2018-IV

folder ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-55/2018-IV

ПАРТЕРНО УРЕЂЕЊЕ ЗЕЛЕНИХ ЈАВНИХ ПОВРШИНА 

Реконструкција макете Дунава на Старом граду у Ковину - фаза, Број: 404-55/2018-IV

folder ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-43/2018-IV

Услуге одржавања рачуноводственог софтвера

folder ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-63/2018-IV

ИЗГРАДЊА КАПЕЛЕ НА ГРОБЉУ У ПЛОЧИЦИ, BR. 404-63/2018-IV

folder ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-64/2018-IV

ИЗГРАДЊА САЛЕ ЗА МАЛЕ СПОРТОВЕ У КОВИНУIII ФАЗА, ЈН бр. 404-64/2018-IV

folder ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-65/2018-IV

ХОРИЗОНТАЛНА И ВЕРТИКАЛНА САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КОВИН

folder ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-66/2018-IV

Додатни радови на санацији главне црпне станице отпадних вода у Ковину

folder ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-71/2018-IV

ЗА ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ГРАДСКОГ КУПАЛИШТА ШЉУНКАРА УЗА ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ГРАДСКОГ КУПАЛИШТА ШЉУНКАРА УКОВИНУ

folder ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-75/2018-IV

УСЛУГЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА НА ИЗГРАДЊИ ОБЈЕКТА ГРАДСКОГ КУПАЛИШТА У КОВИНУ – I ФАЗА

folder ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-74/2018-IV

УСЛУГЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД  ИЗГРАДЊОМ ОБЈЕКТА ВРТИЋА У КОВИНУ – II ФАЗА, БРОЈ: 404- 74/2018-IV

folder УСТАНОВА ЗА СПОРТ - НАБАВКА 4/181-2018

ЈН БР. 4/181-2018 - НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ТЕРЕТАНУЈН БР. 4/181-2018 - НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ТЕРЕТАНУ
- Позив за подносење понуда

- Конкурсна документација

folder ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-80/2018-IV

ПРЕВОЗ УЧЕНИКА СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА (ОСНОВНА И СРЕДЊА ШКОЛА) И РЕГРЕСИРАНИ ПРЕВОЗ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019 ГОДИНУ

folder УСТАНОВА ЗА СПОРТ - НАБАВКА 4/182-2018

ЈН. БР. 4-182/2018 - НАБАВКА РАЦУНАРСКЕ ОПРЕМЕ, СТАМПАЦАЈН. БР. 4-182/2018 - НАБАВКА РАЦУНАРСКЕ ОПРЕМЕ, СТАМПАЦААУДИО ОПРЕМЕ И ОПРЕМЕ ЗА ВИДЕО НАДЗОР
- ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ- КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

folder ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД - Ј.НАБАВКА 55100-81/2018

УСЛУГЕ ПРЕВОЗА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА ИЗ СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИХ ПОРОДИЦА УСЛУГЕ ПРЕВОЗА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА ИЗ СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИХ ПОРОДИЦА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ КОВИН У ШКОЛСКОЈ 2018/2019 ГОДИНИ


- Позив за подношење понуда

- Конкурсна документација

- Одговор 1

- Измена I конкурсне документације

folder ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-81/2018-IV

НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ОБЈЕКТЕ У ВЛАСНИШТВУ ОПШТИНЕ КОВИН И ЗА ЈАВНУ РАСВЕТУ У КОВИНУ

folder ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-84/2018-IV

ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУЕМНТАЦИЈЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ КРОВНИХ ПОВРШИНА ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУЕМНТАЦИЈЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ КРОВНИХ ПОВРШИНА И ПРОХОДНИХ ТЕРАСА ОБЈЕКТА  ДОМА КУЛТУРЕ У КОВИНУ


-Позив

-Конкурсна

folder ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-91/2018-IV

РЕАЛИЗАЦИЈА СТУДИЈЕ АКУСТИЧНОСТИ ЗА НАСЕЉЕНА МЕСТА БАВАНИШТЕ, МРАМОРАК И ДЕЛИБЛАТО

folder ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-92/2018-IV

ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА ПЛОЧИЦА И ДУБОВАЦ, БРОЈ: 404-92/2018-IV

folder УСТАНОВА ЗА СПОРТ - НАБАВКА 4/241-2018

НАБАВКА НАМЕШТАЈА - ИЗРАДА НАМЕШТАЈА ПО МЕРИ

folder ЈАВНИ ПОЗИВ БР. 344-29/2018-I

Ј А В Н И   П О З И В

број: 344-29/2018-I – отворени поступак доделе јавног уговора

о ЈПП са елементима концесије

за прикупљање понуда за поверавање обављања комуналне делатности градско-приградског линијског превоза путника на територији Општине Ковин

folder ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-99/2018-IV

ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУЕМНТАЦИЈЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ КРОВНИХ ПОВРШИНА И

ПРОХОДНИХ ТЕРАСА ОБЈЕКТА  ДОМА КУЛТУРЕ У КОВИНУ

Број: 404-99/2018-IV

folder ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-100/2018-IV

ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ТРОТОАРА У ДЕЛУ УЛИЦЕ ЈНА У КОВИНУ

folder ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-101/2018-IV

ИЗГРАДЊА ДЕЛА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У БЛОКОВИМА

74 И 94 У КОВИНУ, БРОЈ 404-101/2018-IV

            - Позив за достављање понуда

            - Конкурсна документација

folder ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-110/2018-IV

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 404-110/2018-IV

- ЗИМСКО ОДРЖАВАЊЕ ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА И УЛИЦАНА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КОВИН ЗА ЗИМСКУ СЕЗОНУ 2018/2019

- ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА И

- КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

folder RHP-W7-404-115/2018-IV

НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА, НАМЕШТАЈА И ЕЛЕКТРИЧНИХ УРЕЂАЈА ЗА СЕОСКА ДОМАЋИНСТВА

folder ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-124/2018-IV – ПОНОВЉЕН ПОСТУПАК

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 404-124/2018-IV – ПОНОВЉЕН ПОСТУПАК

- ЗИМСКО ОДРЖАВАЊЕ ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА И УЛИЦАНА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КОВИН ЗА ЗИМСКУ СЕЗОНУ 2018/2019

folder ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-126/2018-IV

ЈН бр. 404-126/2018-IV – Извођење додатних радова за изградњу сале за мале спортове у Ковину – III фаза

folder ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-131/2018-IV

НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ И ШТАМПАЧА

folder ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-133/2018-I

УСЛУГЕ КЕТЕРИНГА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПРОТОКОЛАРНЕ СЕДНИЦЕ

folder ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-138/2018-IV

ИЗГРАДЊА ПОТИСНЕ СТАНИЦЕ ЈАВНЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ У КОВИНУ  ЗА ПОТРЕБЕ ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ

  • Позив за достављање понуда и
  • Конкурсна документација

folder ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-139/2018-IV

УНУТРАШЊИ РАДОВИ У ЗГРАДИ БИОСКОПА У ДУБОВЦУ – IV ФАЗА

folder ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-141/2018-IV

ЈН БР. 404-141/2018-ИВ - УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕЈН БР. 404-141/2018-ИВ - УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ

 

- Позив за подношење понуде

-Конкурсна документација

folder ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-142/2018-IV

Набавка рачунарске опреме

ФАЈЛОВИ/ДОКУМЕНТИ

pdf Одлука о додели уговора 404-115/2018-IV Popular

166 Преузимане

Преузми (pdf, 507 KB)

odluka o dodeli ug404-115-2018-IV.pdf

archive УСТАНОВА ЗА СПОРТ - НАБАВКА 4/241-2018 Popular

147 Преузимане

Преузми (zip, 649 KB)

poziv i konkrusna 4-241-2018.zip