folder ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-139/2019-IV

''ОБЕЛЕЖАВАЊЕ, ПОПРАВКУ И ИЗГРАДЊУ ПОЉСКИХ ПУТЕВА

НА КОМАСАЦИОНОМ ПОДРУЧЈУ КО ПЛОЧИЦА И КО СКОРЕНОВАЦ''

ЈН БРОЈ  404-139/2019-IV

ФАЈЛОВИ/ДОКУМЕНТИ

pdf Одлука о додели уговора 404-139/2019-IV

25 Преузимане

Преузми (pdf, 1.29 MB)

odluka - atarski put komasacija 404-139-2019-IV.pdf

archive Позив и конкурсна ЈН 404-139/2019-IV

42 Преузимане

Преузми (rar, 249 KB)

Poziv i konkursna 404-139-2019-IV.rar