folder КОМАСАЦИЈА

КАТЕГОРИЈЕ

ФАЈЛОВИ/ДОКУМЕНТИ

archive ПРЕГЛЕДНИ ПЛАНОВИ УСВОЈЕНЕ МРЕЖЕ ПОЉСКИХ ПУТЕВА И НАМЕНЕ ПРОСТОРА НОВО

9 Преузимане

Преузми (zip, 3.48 MB)

PREGLEDNI PLANOVI USVOJENE MREŽE POLJSKIH PUTEVA I NAMENE PROSTORA.zip

pdf Одлука о усвајању ПП, вишегодишњи засади Скореновац

20 Преузимане

Преузми (pdf, 314 KB)

Odluka o usvajanju pp, visegod.zasadi Skorenovac.pdf

pdf Одлука о усвајању ПП, вишегодишњи засади Плочица

15 Преузимане

Преузми (pdf, 314 KB)

Odluka o usvajanju pp, visegod.zasadi Plocica.pdf

archive ЈАВНИ УВИД ПРЕГЛЕДНОГ ПЛАНА, СТАЛНИ ОБЈЕКТИ И ВИШЕГ. ЗАСАДИ КО СКОРЕНОВАЦ И ПЛОЧИЦА

90 Преузимане

Преузми (zip, 2.65 MB)

Javni uvid preglednog plana-stalni objeti i viseg zasadi KO sorenovac i pločica.zip

pdf Обавештење позив потенцијално заинтересованим инвеститорима

73 Преузимане

Преузми (pdf, 295 KB)

Обавештење-позив потенцијално заинтересованим инвеститорима.pdf

document Обавештење имаоцима права на непокретностима у КО Скореновац и КО Плочица Popular

111 Преузимане

Преузми (docx, 2.71 MB)

OBAVESTENJE IMAOCIMA PRAVA NA NEPOKRETNOSTIMA U KO PLOCICA I KO SKORENOVAC.docx