folder ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА

ФАЈЛОВИ/ДОКУМЕНТИ

document ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА ЗА М2 ЗА 2018 год

90 Преузимане

Преузми (doc, 52 KB)

ODLUKA O UTVRDJIVANJU PROSECNIH CENA M2 ZA 2018.doc

pdf ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА м2 У 2017г. Popular

532 Преузимане

Преузми (pdf, 126 KB)

Odluka o utvrdjivanju prosečnih cena m2 u 2017g.pdf

document Контролна листа ТЕРЕНСКА КОНТРОЛА Popular

350 Преузимане

Преузми (doc, 156 KB)

Kontrolna lista TERENSKA KONTROLA.doc

document Контролна листа КАНЦЕЛАРИЈСКА КОНТРОЛА Popular

317 Преузимане

Преузми (doc, 167 KB)

Kontrolna lista KANCELARIJSKA KONTROLA.doc

document ЗАХТЕВ ПОРЕСКО УВЕРЕЊЕ-ПРАВНО ЛИЦЕ Popular

485 Преузимане

Преузми (doc, 27 KB)

ZahtevPORESKOuverenje -PRAVNOlice - PREDUZETNIK.doc

document ЗАХТЕВ ПОРЕСКО УВЕРЕЊЕ-ФИЗИЧКО ЛИЦЕ Popular

455 Преузимане

Преузми (doc, 26 KB)

ZahtevPORESKOuverenje- FIZIČKO lice.doc

document ОБРАЗАЦ ПП ЕКО ПРИЈАВА Popular

676 Преузимане

Преузми (doc, 40 KB)

OBRAZAC - PP EKO - prijava AKTUELNO.doc

document ПРИЈАВА ЗА КОМ. ТАКСЕ ИСТИЦАЊЕ ФИРМЕ НА П.ПРОСТОРУ Popular

624 Преузимане

Преузми (doc, 25 KB)

Prijava za kom takse za isticanje firme na poslovnom prostoru - OBRAZAC.doc

pdf ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНЕ ЦЕНЕ m2 Popular

829 Преузимане

Преузми (pdf, 235 KB)

Odluka o utvrdjivanju prosecne cene u m2 za 2016.pdf

archive ОДЛУКА И ОБРАЗАЦ УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВ. СРЕДИНЕ Popular

843 Преузимане

Преузми (zip, 25 KB)

ODLUKU UNAPREDJENJE ŽIVOTNE SREDINE i obrazac.zip

document ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ СТОПЕ АМОРТИЗАЦИЈЕ Popular

602 Преузимане

Преузми (doc, 27 KB)

odluka_o_utvrdj._stope_amortizacije.doc

archive ОДЛУКА О ЛОКАЛНИМ КОМ. ТАКСАМА И ОБРАЗАЦ Popular

749 Преузимане

Преузми (zip, 30 KB)

odluka_o_lokkomtaks_i_obrazac0.zip

document ОДЛУКА О ВИСИНИ СТОПЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ Popular

874 Преузимане

Преузми (doc, 35 KB)

Odluka o visini stope poreza na imovinu u 2015. - i dalje vazi.doc

document ОДЛУКА О КОЕФИЦИЈЕНТИМА ЗА УТВРЂ. ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ Popular

677 Преузимане

Преузми (doc, 27 KB)

Odluka o koeficijentima za utvrdj. poreza na imovinu u 2015. - i dalje vazi.doc

document ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ ЗОНЕ ЗА УТВРЂ. ПОРЕЗА Popular

835 Преузимане

Преузми (doc, 26 KB)

Odluka o odredjivanju zona za porez na imovinu u 2015. - i dalje vazi.doc