17. СЕДНИЦА СО: УСВОЈЕН НОВИ СТАТУТ ОПШТИНЕ

01 мар 19
Прочитано 1556 пута
Објављено у ИЗ ОПШТИНЕ
– ОДБОРНИЦИ ОДЛУЧИЛИ И О НОВОЈ МРЕЖИ ОСНОВНИХ ШКОЛА, ДОНЕТ ПРВИ РЕБАЛАНС БУЏЕТА ЗА 2019.-
Актуелни сазив Скупштине општине Ковин заседао је у среду, 27. фебруара 17. пут, а на дневном реду нашло се низ веома важних предлога одлука, почев од новог Статута општине, ребаланса овогодишњег буџета, измена и допуна најважнијих урбанистичкиг аката. 
Актуелни сазив Скупштине општине Ковин заседао је у среду, 27. фебруара 17. пут, а на дневном реду нашло се низ веома важних предлога одлука, почев од новог Статута општине, ребаланса овогодишњег буџета, измена и допуна најважнијих урбанистичкиг аката.
Самим тим, битну чињеницу пре усвајања дневног реда, представљао је излазак за говорницу шефа одборничке групе „Савез за Ковин“, Срђана Вукше и његово саопштење да одборници поменуте групе убудуће неће присуствовати седницама Скупштине општине. Тај чин осудили су редом Др Срђан Ненек, шеф одборничке групе „СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА – Александар Вучић, затим председник СО Ковин Зоран Брадањи и председница општине Ковин, Сања Петровић, истакавши да је то „бахато и неодговорно,  јер су их 
грађани бирали да учествују у раду, да кроз евентуалне критике буду конструктивни, али и да је то кукавички чин, јер не желе да учествују у доношењу битних одлука за нашу локалну заједницу“.
У наставку седнице, донето је решење о престанку мандата одборнику Венделу Ваштагу. Одборник са листе „Александар Вучић - брже, јаче, боље“ поднео је оставку између две седнице, па је сходно томе утврђено да му је престао мандат. Усвојен је и Програм рада Скупштине општине Ковин за 2019. годину. 
Одборници су усвојили нови Статут општине Ковин. Највиши акт локалне самоуправе донет је након спроведене јавне расправе о нацрту, по прибављеном мишљењу Министарства за државну управу и локалну самоуправу и пошто је Општинско веће утврдило предлог. Потреба за доношењем новог статута последица је увођења нових закона и прописа који дефинишу надлежности органа локалне самоуправе, посебно у односу на Закон о изменама и допунама Закона о локалној самоуправи, који је ступио на снагу 28. јуна 2018. године. Тако, пошто управо усвојени Статут општине Ковин ступи на снагу (осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Ковин“, прим. аут) СО Ковин мораће врло брзо да донесе низ посебних одлука које се директно усклађују са новим Статутом.
Највише пажње одборници су на 17. заседању посветили Предлогу одлуке о мрежи јавних основних школа са седиштем на територији општине Ковин. Стојанка Тасић, руководилац одељења за јавне службе и општу управу и члан радног тима који је сачинио елаборат на ову тему и израдио нацрт одлуке, изнела је хронолошким редом «како смо стигли до оваквог предлога». Она је подсетила да је «умрежавање започето прошле године, када су одељења у Малом Баваништу и Плочичком риту укинута (деца из ових насеља наставу похађају у ОШ «Јован Јовановић Змај» у Ковину, односно у ОШ «Ђура Филиповић» у Плочици). Влада Војводине 07. новембра 2018. дала је сагласност на тај акт према којем и даље имамо 10 матичних школа, али је напоменуто да је крај године рок за доношење мреже у складу са Уредбом о критеријумима за доношење мреже јавних предшколских установа и акта о мрежи јавних основних школа. Стога је председница општине 5. децембра 2018. формирала радну групу за израду акта у складу са Уредбом и из надлежног Министарства дат је крај јануара као рок за израду. Уважавајући критеријуме и по добијеном позитивном мишљењу националних савета мађарске и румунске националне мањине, радна група је предложила модел који подразумева пет матичних школа на територији општине: све три постојеће у Ковину, као седишту и административном центру општине ( издвојено одељење «Ђурине « школе била би школа у Плочици; издвојена одељења «Змајеве школе» - Гај и Дубовац; издвојена одељења «Десанкине» школе – Мраморак и Делиблато), затим ОШ «Бора Радић» у Баваништу и ОШ «Жарко Зрењанин» у Скореновцу, где се настава изводи на мађарском језику и обавеза је свих запослених, како је додала Тасић, да знају мађарски језик, због чега би, иако са мањим бројем ученика, ова школа остала посебно правно лице. Школе у осталим насељеним местима губе статус правног лица и постају издвојена одељења ковинских централних школа. У свему овоме, најважнији је интерес деце, односно суштина је да ђаци остају да похађају наставу у својим местима и школским зградама, без обзира на статус установе», додала је Стојанка Тасић. Одборници су донели Одлуку о мрежи јавних основних школа како је предложено, али она још увек није ступила на снагу. То ће се догодити по добијању сагласности  Владе АПВ и потом осмог дана од дана објаве у Службеном листу општине Ковин.  
Скупштина је без дискусије донела и Одлуку о мрежи јавних предшколских установа са седиштем на територији општине Ковин (мрежу чине објекат у Првој МЗ у Ковину, где је и седиште, затим објекат у Другој МЗ Ковин и у насељеним местима у објектима основних школа). 
Усвојен је Извештај о извршењу буџетских средстава буџета општине Ковин за 2018. годину, а потом и први ребаланс овогодишњег буџета - Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Ковин за 2019. и закључак о измени и допуни Закључка о финансирању рада установа јавних служби из буџета општине Ковин у 2019. Години (ступило на снагу даном доношења, доступно на огласној табли сајта и у оквиру банера Буџет, прим аут). Донета је Одлука о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије Завршног рачуна буџета општине Ковин за 2018. годину, с обзиром да Закон о буџетском систему обавезује на извештај екстерне ревизије као саставни део завршног рачуна локалне самоуправе. Донета је и Прва измена Програма пословања предузећа ЈП «Ковински комуналац» Ковин за 2019. годину. 
Одборници су усвојили Одлуку о доношењу измена и допуна Просторног плана општине Ковин. Циљ је да се плански омогући развој енергетске инфраструктуре у складу са принципима одрживог развоја, па се донетим посебно утврђују простор резервисан за експлоатационо поље у приобаљу Дунава, локације пристанишног комплекса Рудника Ковин, правила грађења за тај комплекс, зоне санитарне заштите водоизворишта у насељеним местима, као и допунска правила за градњу кућа за одмор у викенд зони Шљункара. Измене и допуне Плана израдио је тим ЈП Завод за урбанизам Војводине из Новог Сада.
Донета је и Одлука о изради измена и допуна Плана генералне регулације (ПГР) за насељено место Ковин, а у вези са преиспитивањем генералне намене површина, правилима грађења, дефинисањем радних садржаја у јужној радној зони, наменом простора у блоку 79, нарочито у делу где се налази пијаца и друго. Носилац израде је Општина преко ЈП Урбанизам Панчево чији је суоснивач, а средства за ову намену обезбеђена су буџетоим за 2019. годину.
На седници одржаној у среду донета је Одлука о накнадама за коришћење јавних добара којом се, у складу са новим Законом о томе донетим 2018. године, уводе две врсте накнада: за промену намене пољопривредног земљишта и за коришћење јавне површине
Донета је и Одлука о изменама Одлуке о локалним комуналним таксама, као и Одлука о допуни Одлуке о утврђивању висине тржишне цене закупа неизграђеног грађевинског земљишта јавне намене на територији општине Ковин.
Скупштина општине усвојила је и  Одлуку о измени Одлуке о комуналном уређењу насељених места на подручју општине Ковин. 
Одборници су одлуком ставили ван снаге Одлуку о оснивању Фонда за заштиту животне средине општине Ковин 501-192/2009-I од 02.12.2009. године, чиме је овај фонд престао да постоји.
Донето је решење о разрешењу и избору председника Савета за младе Скупштине општине Ковин. За председника је изабран Михајло Драгић из Ковина (уместо Вендела Ваштага, који је разрешен). 
Решењем је Јелена Чолаковић именована за заменика секретара Изборне комисије у сталном саставу. 
Скупштина је једногласно донела и решење о одређивању доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих ван здравствене установе и издавање потврде о смрти, као и Решење о именовању Стручног тима са задатком да спроведе поступак реализације пројекта јавно-приватног партнерства са елементима концесиоје за обављање комуналне делатности линијског превоза путника у градско-приградском саобраћају на територији општине Ковин. 
Предлог решења о давању у закуп пословног простора у јавној својини општине Ковин  Здравственој установи апотека „ЈАНКОВИЋ“ и уговора о закупу пословног простора између општине и Здравствене установе – апотеке „ЈАНКОВИЋ“ нису изгласани, јер је председница општине Сања Петровић, као овлашћени предлагач у име Већа, повукла предлог  на самој седници СО Ковин. 

КАЛЕНДАР

« Јул 2020 »
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31