СА 36. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

29 мај 19
Прочитано 594 пута
Објављено у ИЗ ОПШТИНЕ

Општинско веће општине Ковин је, на седници одржаној 24. маја 2019, утврдило Предлог одлуке о Завршном рачуну буџета општине Ковин за 2018. годину са Извештајем о ревизији. Предлог се доставља одборницима СО Ковин на разматрање и усвајање на наредном заседању.

Општинско веће општине Ковин је, на седници одржаној 24. маја 2019, утврдило Предлог одлуке о Завршном рачуну буџета општине Ковин за 2018. годину са Извештајем о ревизији. Предлог се доставља одборницима СО Ковин на разматрање и усвајање на наредном заседању.

Веће је на 36. седници, коју је водио заменик председнице Зоран Николић, утврдило и следеће предлоге: Одлуке о преносу права коришћења и управљања на доводном гасоводу и дистрибутивним гасним мрежама за насељена места Делиблато, Гај и Дубовац; Одлуке о преносу права коришћења непокретности у јавној својини општине Ковин Месниј заједници Дубовац;  Одлуке о допуни Одлуке о преносу права коришћења на непокретности у јавној својини општине Ковин „Установи за спорт“ Ковин; Одлуке о додељивању посебних права Црвеном крсту Србије – Црвеном крсту Војводине – Црвеном крсту Ковин, за обављање делатности на које се Закон о јавним набавкама не примењује; Одлуке о условима коришћења кеса за испоруку робе на месту продаје роба и услуга на територији општине Ковин;  Одлуке о начину, поступку и критеријумима за конституисање права службености на грађевинском земљишту у јавној својини општине Ковин; Одлуке о изменама и допунама Одлуке о утврђивању назива улица, тргова и заселака на територији општине Ковин; Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора ССШ „Васа Пелагић“ Ковин и Решења о разрешењу и именовању члана Школског одборa ОШ „Паја Маргановић“ Делиблато. 

Општинско веће донело је Закључак о стављању ван снаге Закључка Општинског већа број 015-2/2019-III од 21.02.2019. године, а реч је о „поништавању“ претходног предлога Одлуке о измени и допуни Одлуке о утврђивању назива улица, тргова и заселака на територији општине Ковин.

Донето је решење о давању у закуп пословног простора у Ковину у Улици Соње Маринковић бр. 6 (осам просторија комуналне делатности) фирми „Infrastructure Development and Construction“ доо Београд-Нови Београд и дато овлашћење заменику председнице општине да потпише уговор о закупу са закупцем поменутог простора; донето је и  решење о давању у закуп пословног простора у Плочици, у Улици Доситеја Обрадовића бр. 10, Угоститељској радњи „Ловачка прича“ и такође дато овлашћење заменику председнице општине да потпише уговор о закупу са закупцем. У оба случаја, ово су биле једине понуде пристигле на дате огласе.

Веће је донело и два решења о одбијању жалби ДОО „Инжењеринг“ Ковин изјављених против Решења Општинске управе, Одељења за финансије, Одсека ЛПА број 434-2/28/2015 и број 434-2/1/3/2015.

Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве, Општинско веће је одобрило, на захтев Дома здравља Ковин пренос 113.586 динара директном кориснику Општинској управи, за корисника Дом здравља, а ради исплате трошкова парничног поступка (због немогућности Дома здравља да обезбеди наведена средства, за исплату судских трошкова у поступку тужбе седам запослених у бившим апотекама локалне здравствене установе, по основу извршних решења). 

На почетку седнице, констатовано је оправдано одсуство председнице Сање Петровић и потом је једногласно усвојен записник са претходног, 35. заседања, одржаног 18. априла 2019. године.


КАЛЕНДАР

« Август 2020 »
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31