СА 23. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

27 нов 19
Прочитано 680 пута
Објављено у ИЗ ОПШТИНЕ

ДОНЕТ ТРЕЋИ РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2019, НОВА ОДЛУКА О БОРАВИШНОЈ ТАКСИ, ПАПИРНЕ КЕСЕ УМЕСТО ПЛАСТИЧНИХ ОД 1. ЈАНУАРА
Донето је решење о престанку функције члана Општинског већа општине Ковин Ненада Николића.,
Одборници су потом за новог члана Општинског већа изабрали Небојшу Буфана из Гаја (на образложени предлог председнице општине Сање Петровић, спроведена је процедура тајног гласања, прим. аут).


Донето је решење о престанку функције члана Општинског већа општине Ковин Ненада Николића.,
Одборници су потом за новог члана Општинског већа изабрали Небојшу Буфана из Гаја (на образложени предлог председнице општине Сање Петровић, спроведена је процедура тајног гласања, прим. аут).
Усвојен је  једногласно Извештај о извршењу буџетских средстава буџета општине Ковин у периоду јануар – септембар 2019. године.
Одборници су донели Одлуку о трећој измени и допуни Одлуке о буџету општине Ковин за 2019. годину и Закључак о трећој измени и допуни Закључка о финансирању рада установа јавних служби из буџета општине Ковин у 2019. години.
Уз то, донета је и друга измена Плана рада и решење о давању сагласности на трећу измену Финансијског плана Туристичке организације општине Ковин за 2019. годину
Са циљем стварања основа за даље спровођење Плана генералне регулације (ПГР) за насељено место Ковин у зони рада, намењеној привредним делатностима, СО Ковин усвојила је Одлуку о доношењу Плана детаљне регулације за сервисну саобраћајницу у блоку број 121 у Ковину.
Одборници су једногласно донели нову Одлуку о боравишној такси. Разлог за доношење је усклађивање са Законом о угоститељству и подзаконским актима, а висина боравишне таксе утврђена је у износу од 77,70 динара дневно.
Донета је Одлука о изменама и допунама Одлуке о утврђивању назива улица, тргова и заселака на територији општине Ковин. Наиме, сачињене су одређене исправке на основу сугестија РГЗ-а у поступку ажурирања адресног регистра, а измене се односе на катастарску општину Ковин (улица бр. 25 постаје „Улица ловачка“; улица бр. 26 постаје „Баштованска улица“); за КО Гај, уз границу са Малим Баваништем отвара се заједничка улица са називом „Старо Село“; за КО Делиблато Улица браће Бузаџије се продужава све до парцеле 10366, стоји у изменама и допунама одлуке.
Одлуком о измени и допуни Одлуке о висини стопе пореза на имовину општине Ковин, измењен је само проценат који се односи на права на непокретности пореског обвезника који води пословне књиге – износ 0,30 % замењује се износом од 0,40%.
Једногласно је донета и Одлука о измени Одлуке о ауто такси превозу путника и лимо сервису на територији општине Ковин. Из одлуке се брише одредба према којој је потребан сертификат о положеном испиту о познавању територије Општине и прописа из области саобраћаја, као и тачка у чл. 11 која гласи „да испуњава услове у погледу границе издувне емисије прописане најмање нормом „ЕУРО-3“, а брише се и чл. 9 основен одлуке.
Одборници су једногласно „поздравили“ и доношење Одлуке о измени и допуни Одлуке о условима коришћења кеса за испоруку робе на месту продаје роба и услуга на територији општине Ковин. Измене и допуне односе се на ближу дефиницију пластичне кесе у смислу да мора бити биоразградива, као и на обавезу трговаца да постепено смањују употребу лаганих пластичних кеса, према истовремено приложеном и донетом Програму мера превенције стварања отпада од пластичних кеса, са планом за његово спровођење (замена лаких пластичних кеса папирним од 01. јануара 2020. године)
Донета је Одлука о измени Одлуке о условима и начину снабдевања топлотном енергијом купаца на подручју општине Ковин. Разлог за доношење измене је усклађивање термина којим се дефинише поверавање обављања комуналне делатности са термином који прописује закон, као и временско орочавање енергетском субјекту, па се тако речи „обавља ТЕ „Controls“ доо“, замењују речима: „поверавају се ТЕ „Controls“ доо на временски период од 10 (десет) година“.
Једногласно је донет и сет допуна одлука из области комуналне делатности, јер се додаје одредба која гласи „вршилац комуналне делатности која је прописана овом одлуком у обавези је да испуни услове прописане законом и Уредбом о начину и условима за отпочињање обављања комуналних делатности“. Односи се на следеће: одлука о допуни Одлуке о уређивању и одржавању пијаца на територији општине Ковин;  одлука о допуни Одлуке о општинским и некатегорисаним путевима и улицама; одлука о допуни Oдлуке о комуналном уређењу насељених места на подручју општине Ковин; одлука о допуни Одлуке о јавној расвети на територији општине Ковин; одлука о допуни Одлуке о управљању јавним паркиралиштима; одлука о допуни Одлуке о димничарским делатностима; одлука о допуни Одлуке о уређивању и одржавању гробаља и сахрањивању;  одлука о измени и допуни Одлуке о начину држања домаћих животиња на територији општине Ковин (овде и измена која се односи на то ко закључује уговор о реализацији послова зоохигијенске службе са ЈП „Ковински комуналац“, па се ће уместо „Фонд за грађевинско земљиште, путеве у комуналну потрошњу“, сада стајати „Општинска управа Ковин“.
Донета је Одлука о стављању ван снаге Одлуке о накнади за заштиту и унапређење животне средине на територији општине Ковин.
На 23. седници актуелног сазива СО Ковин, усвојена је и Информација о припремљености школа на почетку школске 2019/2020. године, као и Информација о броју ученика и одељења основних и средњих школа на крају школске 2018/2019. године, успеху ученика на крају школске 2018/2019. године, упису ученика у први разред и стручној заступљености наставе на почетку школске 2019/2020. године.
Донето је решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора Предшколске установе „Наша Радост“ Ковин. За члана УО ПУ „Наша радост“ из реда родитеља именована је Јадранка Марковић из Ковина (дужности је разрешена Снежана Вуковић Илић из Ковина).
Заседању је присуствовало 39 одборника, а на почетку је усвојен записник са 22. седнице, одржане 2. октобра 2019. године.


КАЛЕНДАР

« Август 2020 »
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31