СА 48. СЕДНИЦЕ ВЕЋА: ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА СПОРТ

30 јан 20
Прочитано 547 пута
Објављено у ИЗ ОПШТИНЕ
Општинско веће је на заседању одржаном 24. јануара утврдило предлог Одлуке о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије Завршног рачуна буџета општине Ковин за 2019. годину. Уз то, утврђен је и предлог Одлуке о допуни Одлуке о додељивању искључивог права ЈП „Ковински комуналац“ Ковин, чији је оснивач општина Ковин, за обављање делатности на које се Закон о јавним набавкама не примењује и прослеђује се СО Ковин на разматрање и усвајање на првом наредном заседању.
Општинско веће је на заседању одржаном 24. јануара утврдило предлог Одлуке о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије Завршног рачуна буџета општине Ковин за 2019. годину. Уз то, утврђен је и предлог Одлуке о допуни Одлуке о додељивању искључивог права ЈП „Ковински комуналац“ Ковин, чији је оснивач општина Ковин, за обављање делатности на које се Закон о јавним набавкама не примењује и прослеђује се СО Ковин на разматрање и усвајање на првом наредном заседању. Прихваћен је и Извештај о раду Савета за праћење примене Етичког кодекса понашања функционера локалне самоуправе Скупштине општине Ковин за 2019. годину.
У оквиру својих надлежности, Општинско веће је донело следеће: Одлуку о расподели средстава из буџета општине Ковин за годишње програме организацијама у области спорта на територији општине Ковин за 2020. годину (одлуку можете преузети у фајлу испод текста овог извештаја, а објављује се и у „Сл. листу општине Ковин“, прим.аут); Одлуку о избору најповољнијег понуђача за отуђење непокретности из јавне својине општине Ковин – парцеле 9317/15 и 9317/34 К.О. Ковин и текст уговора о томе (као једини и валидни понуђач изабрано је предузеће „Сремпут“ а.д. из Руме, које је покренуло иницијативу за отуђење поменутих парцела, јер их је у билтену „Инвестирајте у Ковин“ „препознало“ као одговарајуће за изградњу асфалтне базе која би представљала центар операција за околну регију, стоји у образложењу одлуке). 
Донет је и закључак о стављању ван снаге Огласа за прикупљање писмених понуда за отуђење непокретности из јавне својине општине Ковин – парцеле број 3050/73 и 3058/10 К.О. Ковин број 463-41/2019-III од 05.12.2019. године, као и нови Оглас за прикупљање писмених понуда за отуђење непокретности из јавне својине општине Ковин – парцеле број 3050/73 и 3058/10 К.О. Ковин (објављено на огласној табли сајта, прим.аут)
Веће је на 48. седници актуелног сазива донело и Одлуку о расписивању огласа за прикупљање писмених понуда за давање у закуп локација за постављање привремених монтажних објеката на неизграђеном грађевинском земљишту, решење о образовању комисије која ће спровести процедуру, као и текст Огласа за прикупљање писмених понуда за давање у закуп локација за постављање привремених монтажних објеката на неизграђеном грађевинском земљишту (објављено на огласној табли сајта, прим.аут). 
Донета је Одлука о преносу права коришћења на покретним стварима и  усвојен текст уговора о томе (реч је о преносу покретних ствари – рачунарске опреме ПУ Панчево-Полицијској станици Ковин, у складу са Статутом и прописима који дефинишу располагање стварима у јавној својини, прим.аут).
Усвојен је предлог уговора о раскиду уговора о закупу пословног простора број 361-2/2020-II (на основу захтева закупца за „Ђиђа кафе“ у Баваништу, прим.аут). 
Веће је на заседању 24.01.2020. допнело и Решење о стављању ван снаге Решења о давању сагласности на Одлуку о усвајању норматива о пречишћавању и дистрибуцији  воде из 2010. године. 
На почетку заседања које је водио заменик председика општине Зоран Николић, усвојени су записници са 47. седнице одржане 27.12.2019. године и са 29. телефонске седнице одржане 8. јануара ове године, када је Веће донело одлуку о расписивању Конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Ковин у 2020. години (рок за достављање пријава 30.01.2020. године, објављено на огласној табли сајта у складу са прописима и у листу „Панчевац“, прим.аут).
 

КАЛЕНДАР

« Август 2020 »
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31