Одштампајте ову страницу

СА ДРУГЕ СЕДНИЦЕ ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА

28 феб 20
Прочитано 308 пута
Објављено у ИЗ ОПШТИНЕ
На седници одржаној 28. фебруара, Привремени орган једногласно је прихватио све предлоге дате у материјалу за другу седницу.
Донет је Правилник о финансијском пословању и контроли у општини Ковин, у складу са Законом о буџетском систему, а овим актом се уређују критеријуми и стандарди за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у општини Ковин, као кориснику јавних средстава.
На седници одржаној 28. фебруара, Привремени орган једногласно је прихватио све предлоге дате у материјалу за другу седницу.
Донет је Правилник о финансијском пословању и контроли у општини Ковин, у складу са Законом о буџетском систему, а овим актом се уређују критеријуми и стандарди за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у општини Ковин, као кориснику јавних средстава.
Привремни орган донео је Одлуку о приступању општине Ковин реализацији пројекта „Паметним планирањем до локално економског развоја општине“. Наиме, према Закону о планском систему Републике Србије, локална самоуправа је у обавези да изради план развоја до 2021. године, па је Општина Ковин конкурисала код Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу и добила средства за пројекат који се делом суфинасира из сопствених средстава. Укупна вредност пројекта је 1, 2 милиона динара, а општина учествује са 200.000,00 динара.
Такође, донета је и Одлука о приступању општине Ковин реализацији пројекта Манифестација „Стари Лала“. Учешће општине Ковин је 600.000,00 динара, док је по конкурсу Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство, за доделу средстава за одржавање традиционалних манифестација, одобрено 340 хиљада динара, па је укупна вреднодт пројекта 940.000,00 динара.
На данашњој седници донет је Закључак о прихватању Предлога одлуке о расподели средстава за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја у области јавног информисања на територији општине Ковин у 2020. години, са образложењем, који је донела стручна комисија образована решењем од 3. фебруара 2020 (објављено на сајту општине, у складу са прописаним). На основу одлуке, донето је и Решења о расподели средстава у области јавног информисања за суфинансирање пројеката у 2020. години. Укупно опредељена буџетска средства за ову намену су 7, 6 милиона динара, а средства су додељена за 10 пројеката (од укупно 30 пристиглих на конкурс). Највише средстава и овога пута добио је пројекат локалног Радија „БУС“ – 3,7 милиона динара.
Донета су и два решења о давању у закуп локација за постављање привременог монтажног објекта на неизграђеном грађевинском земљишту, на адреси Цара Лазара 110 у Ковину, предузетницима Лидији Лековић из Ковина (СЗФР „Ружа“) и Срђану Ранчићу (ДОО „Срђан-вет“ из Скореновца) и прихван текст појединачних уговора о давању у закуп ових локација. 
Привремени орган донео је и Закључак о прихватању предлога и давању сагласности на идејно решење за спољно уређење јавне површине на углу улица Светозара Марковића и Стерије Поповића. Реч је о уређењу јавне површине испред нове стамбене зграде које ће целокупно, према радовима садржаним у идејном решењу, о свом трошку извести предлагач, ДОО „Статик“ Ковин. 
Решењем је о именован Општински савет родитеља, који чине по два родитеља (представник и заменик представника) из сваке основне школе, средње школе и из предшколске установе са територије општине Ковин. Мандат овог општинског тела траје годину дана, а задатак му је да даје мишљења, иницира акције и предлаже мере за остваривање права детета, за унапређивање образовања, васпитања и безбедности ученика и бави се свим сличним питањима у вези са заступањем интереса деце у области школства. 
Донето је Решење о разрешењу и именовању члана Надзорног одбора Установе културних делатности „Центар за културу“ Ковин из реда запослених: уместо Наде Ђукић, која је отишла у пензију, нови члан НО је Блажа Јагоридовски. Образована је и трочлана Радна група ОУ Ковин за преговоре у поступку закључивања колективног уговора за запослене у Установи културних делатности „Центар за културу“ Ковин. Чине је Тања Божић, Јелена Наранчић и Мирјана Паулица. 
На 2. седнци донета су и појединачна решења о утврђивању плата председнику, лановима и секретару Привременог органа општине Ковин. 
Донето је решења о употреби средстава текуће буџетске резерве (ТБР) којим се за Дом здравља Ковин одобравају средства у износу од 124.193,90 динара, за плаћање фактура за испоручене енергенте, конуналне и услуге телекомуникације за део пословног простора за јануар 2020. године (реч је о издатом простору за апотеке, за који Дом здравља од момента издавања 30.8.2019. нема основ за плаћање фактура, нити може рефундирати од РФЗО-а, с обзиром да простор није у функцији примарне здравствене заштите - а с обзиром да је процес раздвајања рачуна у току, то се из ТБР буџета општине Ковин обезбеђују средства која нису могла бити планирана раније, наводи се између осталог у образложењу).
На почетку заседања, Привреемни орган је усвојио записник са Конститутивне седнице одржане 26. фебруара.