ЗАКАЗАНА 4. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

18 нов 15
Прочитано 801 пута
Објављено у ИЗ ОПШТИНЕ

Председница општине Сања Петровић сазвала је за петак, 20. новембар, 4. седницу актуелног сазива Општинског већа.


Председница општине Сања Петровић сазвала је за петак, 20. новембар, 4. седницу актуелног сазива Општинског већа.
Пред већницима ће се најпре наћи Извештај о извршењу буџета општине Ковин за период јануар-септембар 2015. године, а потом и изјашњавање о нацрту Одлуке о трећој измени и допуни Одлуке о буџету општине Ковин за 2015. годину и закључка о трећој измени и допуни Закључка о финансирању рада установа јавних служби из буџета општине Ковин у 2015. години. Сходно томе, на дневном реду су и нацрти решења о давању сагласности на другу измену Програма пословања ЈП „Ковински комуналац“ Ковин за 2015. годину, другу измену Програма коришћења буџетске помоћи – субвенција за 2015. годину ЈП „Ковински комуналац“ Ковин, затим нацрт друге измене Програма и Финансијског плана изградње и уређивања грађевинског земљишта, расхода буџетских средстава комуналне потрошње и одржавања путева и улица на територији општине Ковин за 2015. годину, друге измене Програма и Финансијског плана коришћења средстава буџетског фонда за заштиту и унапређење животне средине општине Ковин за 2015. годину, као и решења о давању сагласности на другу измену Финансијског плана Туристичке организације општине Ковин за 2015. годину и на другу измену Програма и Финансијског плана Савета за младе Скупштине општине Ковин за 2015. годину.
Пред већницима ће бити и нацрт решења о давању сагласности на Програм и Финансијски план програмских активности Општинског ватрогасног савеза Ковина до краја 2015. године, као и нацрт Одлуке о обезбеђењу средстава за програмске активности Општинског ватрогасног савеза Ковин. Ова акта доносе се у светлу овогодишње измене и допуне Закона о заштити од пожара, којом је створена законска могућност да се у буџету јединице локалне самоуправе обезбеђују средства за програмске активности добровољних ватрогасних друштава, односно ватрогасних савеза. На основу тога, Веће ће предложити СО Ковин доношење посебне одлуке о наведеном.
На дневном реду су и нацрти одлуке о измени и допуни Одлуке о давању у закуп пословног простора у јавној својини општине Ковин, Одлуке о измени и допуни Одлуке о постављању привремених монтажних и покретних објеката на површинама јавне намене на територији општине Ковин, као и Одлуке о изменама и допунама Одлуке о утврђивању висине тржишне цене закупа неизграђеног грађевинског земљишта јавне намене на територији општине Ковин.
Уколико Веће прихвати све поменуте нацрте, они ће у форми предлога бити упућени Скупштини општине Ковин на коначну анализу и усвајање на првој наредној седници.

Општинско веће одлучиваће на 4. седници о предлогу друге измене Програма коришћења средстава намењених за финансирање унапређења саобраћаја на путевима на подручју општине Ковин у 2015. години и о првој измени и допуни Посебног програма расподеле средстава остварених по основу накнаде за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса за 2015. годину.
Такође, пред Већем је доношење Одлуке о отуђењу непокретности из јавне својине општине Ковин непосредном погодбом и Уговора о томе између општине Ковин и Мењхарт Фрање из Дубовца, као и предлог Одлуке о избору најповољније понуде за давање у закуп грађевинског земљишта које је по култури пољопривредно земљиште - и у том смислу предлози уговора између општине Ковин и: Станковић Небојше из Ковина, Радојевић Ивана из Ковина, Гогош Немање из Ковина.
Гласаће се и о предлогу закључка о стављању ван снаге решења Општинског већа општине Ковин о именовању Комисије за избор стратешког партнера за Јавно предузеће „Ковин-гас“ Ковин, као и закључка о прихватању Споразума о коришћењу пословног простора између општине Ковин и Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање.
Већници ће одлучивати о анексу I Уговора о коришћењу пословних просторија између општине Ковин и Републичког Фонда за пензијско и инвалидско осигурање, анексу I Уговора о закупу пословног простора између општине Ковин и Мењачнице „Јањин“, анексу Уговора о пословној сарадњи на реализацији пројекта „Ветроелектрана Чибук“ и о анексу IV Уговора о извођењу радова на инфраструктурном опремању Индустријске зоне у Ковину – блок 119 – I фаза.
Дневним редом предвиђено је и разматрање Записника буџетског инспектора општине Ковин о извршеној ванредној инспекцијској контроли наменске и законите употребе средстава Општинског ватрогасног савеза Ковин одобрених у 2014. години.
Веће ће се изјашњавати о предлозима следећих решења: о образовању Комисије за расподелу средстава удружењима; о образовању Стручне комисије за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у општини Ковин; о образовању Комисије за давање претходног мишљења на Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта; о именовању Комисије за процену пољске штете; решења о одбијању жалбе Стојанке Стојановић из Дубовца.

На седници заказаној за петак, 20. новембар са почетком у 10 сати, већници ће се изјашњавати и о нацртима решења о разрешењу и именовању чланова у следећим телима: члана Школског одбора ОШ „Сава Максимовић“ Мраморак; члана Управног одбора Предшколске установе „Наша Радост“ Ковин; председника и члана Надзорног одбора Библиотеке „Вук Караџић“ Ковин; члана Надзорног одбора Дома здравља Ковин; председника и члана Управног одбора Установе културних делатности „Центар за културу“ Ковин; члана Управног одбора Установе социјалне заштите Центар за социјални рад „Ковин“ у Ковину; члана Управног одбора Туристичке организације општине Ковин. Сви нацрти ће, у форми предлога, бити упућени Скупштини општине Ковин на разматрање и усвајање.


КАЛЕНДАР

« Април 2020 »
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30