ВЕЋНИЦИ УТВРДИЛИ ПРЕДЛОГ ТРЕЋЕГ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА ЗА 2015.

20 нов 15
Прочитано 874 пута
Објављено у ИЗ ОПШТИНЕ

На данас одржаној, 4. седници сазива Општинског већа којим председава Сања Петровић, утврђен је предлог Одлуке о трећој измени и допуни Одлуке о буџету општине Ковин за 2015. годину..


На данас одржаној, 4. седници сазива Општинског већа којим председава Сања Петровић, утврђен је предлог Одлуке о трећој измени и допуни Одлуке о буџету општине Ковин за 2015. годину и закључка о трећој измени и допуни Закључка о финансирању рада установа јавних служби из буџета општине Ковин у 2015. години.
Скупштини општине трећом изменом и допуном предлаже се укупан износ прихода и примања, расхода и издатака, укључујући вишак из ранијих година и суфицит, у износу 1.283.140.930,00 динара. Како између осталог стоји у образложењу предлога, доношење трећег ребаланса општинског буџета у 2015. условљено је и потребом да се расположива средства што боље и прецизније распореде корисницима, како би се извршила у што већем проценту – уз правилнију алокацију опредељених средстава за одређене намене.
О томе, као и о свим осталим нацртима одлука и решења који су били предмет анализе на 4. седници Општинског већа, а утврђени су као предлози и достављају се СО Ковин на разматрање и усвајање, изјашњаваће се одборници на свом наредном заседању у среду, 25. новембра.

Општинско веће, које је данас радило у пуном саставу, прихватило је једногласно и све предложене тачке из домена своје коначне надлежности: усвојене су Друга измена Програма коришћења средстава намењених за финансирање унапређења саобраћаја на путевима на подручју општине Ковин у 2015. години; Прва измена и допуна Посебног програма расподеле средстава остварених по основу накнаде за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса за 2015. годину; Одлука о отуђењу непокретности из јавне својине општине Ковин непосредном погодбом и Уговора о томе између општине Ковин и Мењхарт Фрање из Дубовца; Одлука о избору најповољније понуде за давање у закуп грађевинског земљишта које је по култури пољопривредно земљиште – и уговори између општине Ковин и Станковић Небојше из Ковина, Радојевић Ивана из Ковина, Гогош Немање из Ковина. Донет је закључак о стављању ван снаге решења Општинског већа општине Ковин о именовању Комисије за избор стратешког партнера за Јавно предузеће „Ковин-гас“ Ковин и закључак о прихватању Споразума о коришћењу пословног простора између општине Ковин и Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање.
Прихваћени су и Анекс I Уговора о коришћењу пословних просторија између општине Ковин и Републичког Фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Анекс I Уговора о закупу пословног простора између општине Ковин и Мењачнице „Јањин“, Анекс Уговора о пословној сарадњи на реализацији пројекта „Ветроелектрана Чибук“ и Анекс IV Уговора о извођењу радова на инфраструктурном опремању Индустријске зоне у Ковину – блок 119 – I фаза.
Веће је једногласно донело решење о образовању Комисије за расподелу средстава удружењима: Радиша Антонијев је председник, а чланови су Зоран Јовановић, Миодраг Златановић, Срђан Стојановић и Далибор Милошевић; о образовању Стручне комисије за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у општини Ковин: Драган Шљивовачки – председник, Небојша Пејковић – заменик председника и чланови Слободан Крачун, Сретен Столић, Владимир Станковић, Славица Радишић, Југослав Ивковић ; о образовању Комисије за давање претходног мишљења на Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта: председник је Миодраг Јока, а чланови Драган Микић, Петар Црепајски, Драган Ђорђевић и Дејан Постоловић; о именовању Комисије за процену пољске штете: председник је Слободан Станојковић и чланови Миодраг Јока, Петар Грбовић, Славољуб Лука, Зоран Живанов.
Донето је Решење о одбијању жалбе Стојанке Стојановић из Дубовца, изјављену у вези са захтевом за исплату новчане помоћи.

Општинско веће одлучивало је и о четири допунске тачке дневног реда, уврштене у разматрање на почетку седнице: утврђен је предлог Израде измене и допуне Просторног плана општине Ковин, као и Плана генералне регулације за Ковин; утврђени су и предлози за разрешење досадашњег, односно именовање новог састава Савета за младе.
И о овим тачкама коначну одлуку донеће одборници локалног парламента на седници коју је председник СО Ковин, Зоран Брадањи, сазвао за среду, 25. новембар 2015. године.


КАЛЕНДАР

« Април 2020 »
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30