СА 11. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

31 мај 16
Прочитано 1118 пута
Објављено у ИЗ ОПШТИНЕ

Оппштинско веће општине Ковин заседало је у понедељак, 30. маја, 11. пут у овом сазиву. Заседању, које је водила председница општине Сања Петровић присуствовали су сви већници...


Оппштинско веће општине Ковин заседало је у понедељак, 30. маја, 11. пут у овом сазиву. Заседању, које је водила председница општине Сања Петровић присуствовали су сви већници, а на почетку су једногласно усвојени записници са 10. седнице одржане 14. априла, као и са 1. и 2. телефонске седнице од 22. априла, односно, 26. маја 2016. године.
Једногласно су усвојени и у форми предлога достављају се СО Ковин на разматрање и усвајање, Нацрт одлуке о завршном рачуну буџета општине Ковин за 2015. годину са извештајем независног ревизора за 2015. годину; Нацрт одлуке о одређивању простора на којем није дозвољено јавно окупљање на територији општине Ковин; Нацрт одлуке о измени Одлуке о мерама заштите пољопривредног земљишта, пољских путева и канала од пољских штета и организовању пољочуварске службе на територији општине Ковин; Нацрт одлуке о подизању споменика на територији општине Ковин; Нацрт одлуке о подизању споменика посвећеном доласку Секељ-Мађара у Скореновац; Нацрт одлуке о подизању споменика погинулима у ратовима у периоду 1990-1999. године са територије општине Ковин.
Донета је Одлука о расподели средстава удружењима грађана за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у 2016. години, којом је рапоређено укупно 7 милиона динара за различите пројекте.
Веће је одлучило о давању у закуп пословног простора и склапању уговора о томе са власником Угоститељске радње „LADI“ Гај.
Усвојене су одлуке о расписивању огласа за отуђење непокретности из јавне својине општине Ковин – парцела бр. 2253 и 2254 КО Баваниште; парцела бр. 245 и 246 КО Мраморак, као и решења о формирању комисије за спровођење поступка прикупљања писмених понуда за отуђење непокретности из јавне својине општине Ковин.
Донета је Одлука о расписивању огласа за давање у закуп непокретности у јавној својини општине Ковин у Ковину, уз решење о образовању Комисије за спровођење поступка давања у закуп непокретности у јавној својини општине Ковин у Ковину; Одлука о расписивању огласа за давање у закуп непокретности у јавној својини општине Ковин у блоку 119 у Ковину и решење о образовању Комисије за спровођење поступка давања у закуп непокретности у јавној својини општине Ковин у блоку 119 у Ковину. Прихваћени су и сви текстови следећих огласа: за прикупљање понуда за отуђење непокретности из јавне својине општине Ковин – парцела бр. 7379 КО Ковин; за прикупљање понуда за отуђење непокретности из јавне својине општине Ковин – парцела бр. 3172/16 КО Дубовац; за прикупљање понуда за отуђење непокретности из јавне својине општине Ковин – парцела бр. 3172/37 КО Дубовац; за прикупљање понуда за отуђење непокретности из јавне својине општине Ковин – парцела бр. 2074 и 2087 КО Мраморак.
Веће је усвојило и Уговор о финансирању реконструкције и доградње путева између Привредног друштва „Ветроелектране Балкана“ д.о.о. Београд и Општине Ковин.
Прихваћени су Извештај и информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈП „Ковински комуналац“ Ковин за период од 01.01.2016. до 31.3.2016. године, као и Извештај и информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈП „Ковин-гас“ Ковин за период од 01.01.2016. до 31.3.2016. године.
Општинско веће усвојило је и два записника буџетског инспектора: о извршеној инспекцијској контроли наменске и законите употребе буџетских средстава Фонда за заштиту животне средине општине Ковин; о извршеној ванредној инспекцијској контроли наменске и законите употребе средстава одобрених из буџета општине Ковин у 2015. години за реновирање Гимназије и економске школе „Бранко Радичевић“ Ковин.
Донети су Закључак о прихватању захтева мењачнице „ЈАЊИН“ из Баваништа за проширење пословног простора; Закључак о додели грађевинског материјала Костић Драгану из Ковина; Закључак о давању сагласности Библиотеци „Вук Караџић“ Ковин за извођење радова на инсталацији централног грејања у просторијама огранка библиотеке у Делиблату.
Већници су једногласно дали сагласност на Финансијски план МЗ Баваниште за 2016. годину, Финансијски план МЗ Делиблато за 2016. годину и на Финансијски план МЗ Гај за 2016. годину.
Дата је сагласност на Правилник о систематизацији радних места у Установи културних делатности „Центар за културу“ Ковин, затим на Правилник о систематизацији радних места у стручној служби Спортског савеза општине Ковин, на Правилник о организацији и систематизацији радних места у Предшколској установи „Наша Радост“ Ковин.
Донето је решење о давању сагласности Туристичкој организацији општине Ковин за издавање у подзакуп угоститељског објекта на купалишту Шљункара у потесу Жарковац.
На крају заседања, већници су прихватили и упућују Скупштини општине ковин на разматрање и усвајање, Нацрт решења о разрешењу директора Установе социјалне заштите „Центар за социјални рад“ Ковин и о именовању вршиоца дужности директора те Установе, као и Нацрт решења о разрешењу и именовању члана Управног одбора Предшколске установе „Наша Радост“ Ковин.


КАЛЕНДАР

« Јул 2020 »
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31