20. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

22 нов 16
Прочитано 1448 пута
Објављено у ИЗ ОПШТИНЕ

На почетку заседања, председница општине и председавајућа Већем Сања Петровић констатовала је да седници присуствује 10 чланова (оправдано одсутна Виолета Оцокољић) а затим је усвојен записник са претходне седнице, одржане 24. октобра.


На почетку заседања, председница општине и председавајућа Већем Сања Петровић констатовала је да седници присуствује 10 чланова (оправдано одсутна Виолета Оцокољић) а затим је усвојен записник са претходне седнице, одржане 24. октобра.
У наставку, утврђени су у форми предлога и упућују се Скупштини општине на разматрање следећи нацрти: решењe о давању сагласности на Одлуку о усклађивању Статута Јавног предузећа за комунално стамбену делатност „Ковински комуналац“ Ковин са Законом о јавним предузећима и оснивачким актом, као и Статута Јавног предузећа за послове дистрибуције гаса „Ковин-Гас“ Ковин, затим Одлуке о измени и допуни Програма постављања привремених монтажних и покретних објеката на јавном грађевинском земљишту на територији општине Ковин и Одлуке о допуни Одлуке о постављању привремених монтажних и покретних објеката на површинама јавне намене на територији општине Ковин; Одлуке о спровођењу јавних конкурса за именовање директора јавних предузећа чији је оснивач општина Ковин и текстова јавних конкурса за именовање директора „Ковинског комуналца“ и „Ковин-гаса“.
Прихваћен је и упућује се одобрницима на разматрање и усвајање Нацрт одлуке о измени Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у организацијим облицима система локалне самоуправе општине Ковин за 2015. годину.
Општинско веће донело је решење о давању сагласности на капитално улагање у изградњи вртића. У 2016. години, средства из буџета обезбеђена су за израду пројектно-техничке документације за рушење старог и изградњу новог вртића (на локацији код Гимназије, објекат ПУ „Наша радост“- Забавиште II, чији је рад забрањен због небезбедности) у износу од 630.000 динара. У наредној, 2017. години, буџетом ће бити обезбеђено преосталих 27 милиона за изградњу новог вртића, као и 15 милиона динара за његово опремање. Укупно капитално улагање из буџета општине за нови вртић износи, за две године реализације, 77,6 милиона динара.
Донета је Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2017. годину на територији општине Ковин.
Веће је на 20. седници донело и Правилник о раду и овлашћењима интерне ревизије општине Ковин.
Донета је Одлука о расписивању огласа за отуђење непокретности из јавне својине општине Ковин – парцела број: 991/1 и 992/3 К.О. Ковин и формирана Комисија за спровођење поступка прикупљања писмених понуда за отуђење непокретности из јавне својине општине Ковин, затим Одлука о стављању ван снаге Одлуке Општинског већа број: 463-51/2016III од 01.09.2016. године; Одлука о стављању ван снаге Одлуке Општинског већа број: 463-53/2016III од 19.09.2016. године; Одлука о покретању поступка за прибављање непокретности у јавну својину општине Ковин непосредном погодбом; Решење о давању у закуп непокретности у јавној својини у блоку 119 у Ковину и уговор о томе.
Већници су донели и Закључак о давању сагласности Удружењу Друштва Математичара Србије – подружница Ковин за коришћење учионица у ОШ „Јован Јовановић Змај“ Ковин. Тако ће и током ове школске године суботом у времену од 9.00 до 11.30 у „Змајевој“ школи професори математике, чланови Удружења, радити са даровитим ученицима потпуно бесплатно, а на располагању ће им бити пет учионица.
Доношењем појединачних решења, одбијене су жалбе Петровић Радмиле из Ковина, Николић Наташе из Ковина, Милетић Јасмине из Гаја, Ћирић Соње из Гаја, Њистор Јулијане из Мраморка, Стојадиновић Саше из Гаја, а закључком је одбачена жалба Снежане Домазет из Ковина. Све жалбе су се односиле на решавање у предметима коришђења повластица за превоз ученика путника.
Усвојен је и нацрт решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора Гимназије и економске школе „Бранко Радичевић“ Ковин и упућује се као предлог Скупштини општине Ковин на разматрање и усвајање.


КАЛЕНДАР

« Јул 2020 »
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31