СЕРВИСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

40. СЕДНИЦА СО КОВИН У СРЕДУ, 7.ФЕБРУАРА

Председник Скупштине општине Ковин, Зоран Брадањи, сазвао је за среду, 7. фебруара 2024. године, 40. седницу актуелног одборничког сазива, са следећим дневним редом:

Предлог одлуке о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије Завршног рачуна буџета општине Ковин за 2023. годину;

Предлог одлуке о измени Одлуке о снабдевању водом за пиће;

Предлог одлуке о покретању поступка за отуђење непокретности парцеле 3995/1 К.О. Ковин са објектима из јавне својине општине Ковин, предлог решења о формирању Комисије за спровођење поступка прикупљања писмених понуда за отуђење непокретности парцеле 3995/1 К.О. Ковин са објектима из јавне својине општине Ковин и предлог огласа за прикупљање писмених понуда за отуђење непокретности парцеле 3995/1 К.О. Ковин са објектима из јавне својине општине Ковин;

Предлог закључка о прихватању Одлуке Надзорног одбора ЈП „Ковин-гас“ Ковин број 02-56/04-24 од 31.01.2024. године о распоређивању добити из 2022. године;

 

Програм рада Скупштине општине Ковин за 2024. годину;

Програм контроле квалитета ваздуха на територији општине Ковин у 2024. години;

 

Предлог решења о разрешењу и именовању члана Надзорног одбора Установе културних делатности „Центар за културу“ Ковин;

Предлог решења о разрешењу и именовању чланова Управног одбора ПУ „Наша Радост“ Ковин;

Предлог решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора Гимназије и средње стручне школе „Бранко Радичевић“ Ковин.

 

Одборници ће се на почетку изјашњавати о записнику са 39. седнице Скупштине општине Ковин одржане дана 28.12.2023. године.

Седница је заказана са почетком у 9 сати, а одржаће се у позоришној сали Центра за културу Ковин.