ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
У оквиру Одељења раде: Група за урбанизам, Одсек за инспекцијске послове, Група за послове реализације програма грађевинског земљишта, путева и комуналне потрошње општине Ковин и послови надзора над радом јавних предузећа
Руководилац Љубомир Ђорђевић, грађ. инж. спец.
Тел. 013/742-268; 742-104
Факс 013/741-626; 742-322
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
________________________________________
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ И ПОСЛОВЕ ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА
У оквиру Одељења раде: Група за имовинско-правне послове, Група за послове локалног економског развоја (ЛЕР).
Руководилац Радован Вукосављевић, дипл.правник
Тел. 013/742-268; 742-104
Факс 013/741-626; 742-322
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
________________________________________
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЈАВНЕ СЛУЖБЕ И ОПШТУ УПРАВУ
У оквиру Одељења раде: Група за јавне службе, Група за послове грађанских стања, матичарске послове и месне канцеларије, Група за послове писарнице и пријемне канцеларије и Одсек за општу управу.
Руководилац Стојанка Тасић, дипл. економиста
Тел. 013/742-104; 742-114
Факс 013/ 742-322; 741-626
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
________________________________________
ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАСИЈЕ
У склопу Одељења раде: Одсек за послове трезора и буџет, Група за рачуноводствене послове месних заједница, Одсек за утврђивање и наплату локалних јавних прихода (ЛПА).
Руководилац Биљана Стојковић, дипл. економиста
Тел. 013/742-104; 742-268;
Факс 013/742-322; 741-626
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
________________________________________
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ОПШТИНЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
У оквиру Одељења је и Група за физичко-техничко обезбеђење, противпожарну заштиту, одржавање, возни парк и послове доставе.
Тел. 013/742-114; 742-104
Факс 013/742-322
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

САМОСТАЛНИ ИЗВРШИОЦИ

Буџетски инспектор
Мара Жепша, дипл. економиста
Тел. 013/742-114; 742-104, локал 120
Факс 013/742-322
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Интерни ревизор
Слободанка Ковачевић, дипл. економиста
Тел. 013/742-114; 742-104, локал 124
Факс 013/742-322
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.