НАЗИВ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈА Рок за достављање понуда
ЈАВНИ ПОЗИВ БРОЈ 405-30/2023-IV
Избор приватног партнера и додела уговора o jавно-приватном партнерству без елемената концесије за
услуге комуналне делатности – зоохигијене – спровођење мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације на територији општине Ковин, број 40530/2023-IV
4.3. ЈАВНИ ПОЗИВ – 405-30 2023-IV  
ЈАВНИ ПОЗИВ У ОП БРОЈ 404-86/2021-IV
Јавну набавку за избор приватног партнера и доделу уговора о јавно-приватном партнерству за замену, рационализацију и одржавање дела система јавног осветљења применом мера уштеде енергије на територији града Ковин, број ЈН 404-86/2021-IV
ЈАВНИ ПОЗИВ у отвореном поступку јавне набавке број 404-86-2021-IV  
ЈН БРОЈ 404-79/2020-IV
ИЗРАДА ПРОГРАМА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ОПШТИНЕ КОВИН
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 404-79-2020-IV
ПОЗИВ И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 404-79-2020-IV
07.12.2020. године до 12:00 часова.
ЈН БРОЈ 404-76/2020-IV
УРЕЂЕЊЕ ЦРНИХ ТАЧАКА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КОВИН
Обавештење о обустави поступка 404-76-2020-IV
Одлука о обустави поступка 404-76-2020
Измена и допуна конкурсне документације 404-76-2020
Обавештење о продужењу рока 404-76-2020
Питања и одговори 1 404-76-2020
ПОЗИВ И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈН 404-76-2020-IV
24.11.2020. године до 12:30
ЈН БРОЈ 404-81/2020-IV
ИЗГРАДЊА МРЕЖЕ ЗА ИСПИРАЊЕ ПЗППВ У ПЛОЧИЦИ
Обавештење о закљученом уговору 404-81-2020-IV
ПОЗИВ И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈН 404-81-2020-IV
30.11.2020. године до 12:00 часова, без обзира на начин доставе.
ЈН БРОЈ 404-85/2020-IV
ИЗГРАДЊА ДЕЛА ЈАВНЕ ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ И СЕНГРУПА У БАВАНИШТУ
Oбавештење о закљученом уговору 404-85-2020-IV
Одлука о додели уговора 404-85-2020
ПОЗИВ И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈН 404-85-2020-IV
19.11.2020. године до 12:00 часова, без обзира на начин доставе.
ЈН БРОЈ 404-83/2020-IV
САНАЦИЈА САОБРАЋАЈНИЦА (У ДЕЛУ УЛИЦЕ ПЕТРА ДРАПШИНA У КОВИНУ,
БРАТСТВА ЈЕДИНСТВА У СКОРЕНОВЦУ, МЕТОХИЈСКЕ У МРАМОРКУ И ПРИЛАЗА КАПЕЛИ У ГАЈУ)
Обавештење о закљученом уговору 404-83/2020-IV
ПОЗИВ И КОНКУРСНА 404-83-2020-IV
Питања и одговори III 404-83-2020-IV
Питања и одговори II 404-83-2020-IV
Питања и одговори I 404-83-2020-IV
Измена конкурсне документација 404-83-2020-IV
Одлука о додели уговора 404-83/2020-IV
07.09.2020. године до 12:00 часова