НАЗИВ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈА Рок за достављање понуда
ЈН БРОЈ 404-83/2020-IV
САНАЦИЈА САОБРАЋАЈНИЦА (У ДЕЛУ УЛИЦЕ ПЕТРА ДРАПШИНA У КОВИНУ,
БРАТСТВА ЈЕДИНСТВА У СКОРЕНОВЦУ, МЕТОХИЈСКЕ У МРАМОРКУ И ПРИЛАЗА КАПЕЛИ У ГАЈУ)
ПОЗИВ И КОНКУРСНА 404-83-2020-IV
Питања и одговори III 404-83-2020-IV
Питања и одговори II 404-83-2020-IV
Питања и одговори I 404-83-2020-IV
Измена конкурсне документација 404-83-2020-IV
Одлука о додели уговора 404-83/2020-IV
07.09.2020. године до 12:00 часова