ДОМ ЗДРАВЉА – Ковин
Трг ослобођења 4
26220 Ковин

Tel. : +381 13 741 464
Fax. : +381 13 741 602

Cajt: www.domzdravljakovin.org.rs

 
Специјална болница за психијатријске болести „КОВИН“
Цара Лазара 253
26220 Ковин

Телефон

+381 (0)13/302-222 (Централа)
+381 (0)13/741-234 (Централа)

Сајт: www.sbpb.kovin.info

ЗДРАВСТВЕНА СТАНИЦА БАВАНИШТЕ

Телефон: 013/751-003


ЗДРАВСТВЕНА СТАНИЦА МРАМОРАК

Телефон: 013/2753-018


ЗДРАВСТВЕНА СТАНИЦА ГАЈ

Телефон: 013/755-314


ЗДРАВСТВЕНА СТАНИЦА ДЕЛИБЛАТО

Телефон: 013/765-006


ЗДРАВСТВЕНА СТАНИЦА СКОРЕНОВАЦ

Телефон: 013/764-005


ЗДРАВСТВЕНА СТАНИЦА ПЛОЧИЦА СА ПЛОЧИЧКИМ РИТОМ

Телефон: 013/757-002


ЗДРАВСТВЕНА АМБУЛАНТА ДУБОВАЦ СА МАЛИМ БАВАНИШТЕМ

Телефон: 013/767-002