Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине

МИРОСЛАВ МИХИЋ, грађевински инспектор
канцеларија 52
телефон: 013/742-268, 013/742-104 локал 124, факс 013/741-626,
имејл: privreda@kovin.org.rs

КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ са сајта Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Изворна надлежност

Правни основ: Одлука о рушењу објеката („Сл.лист општине Ковин“, број 2/2016)

KL-1 Рушење објеката