МИРОСЛАВ МИХИЋ, грађевински инспектор
Канцеларија бр. 27
телефон: 013/742-268, 013/742-104 локал 140, 
имејл:   miroslav.mihic@kovin.org.rs

КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ са сајта Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Изворна надлежност

Правни основ: Одлука о рушењу објеката („Сл.лист општине Ковин“, број 2/2016)

KL-1 Рушење објеката