Одељење за урбанизам стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине

ТИВАДАР БОГОШ, шеф Осека за инспекцијске послове – инспектор заштите животне средине
Kанцеларија 27
телефон: 013/742-268, 013/742-104 локал 140

Имејл: privreda@kovin.org.rs

КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ са сајта Министарства заштите животне средине

МЕРЕЊЕ БУКЕ ИЗВЕШТАЈ ЗА КОВИН 2017г
АМБИЈЕТАЛНИ ВАЗДУХ КОВИН, ПЛОЧИЦА, ДЕЛИБЛАТО ИЗВЕШТАЈ ЗА ЈУН-ЈУЛ 2017г