Закључак Миливојав Сара и др 140kb
Закључак Миловановић Владимир 140kb
Закључак Стефановић Јожеф, Данојлић Борбала 140kb
Привремени заступници за КО Плочица, решења од 22.6.2021. 114kb
АРХИВА КОМАСАЦИЈА 148mb
Закључак Јованов Ђура 40kb
Закључак Тернанов Тамаш 40kb
Решење седница 20.10.2020 108kb
Решење седница 21.10.2020 108kb
Распоред увођења у поседе КО Плочица 2019 48 kb
ПРЕГЛЕДНИ ПЛАНОВИ УСВОЈЕНЕ МРЕЖЕ ПОЉСКИХ ПУТЕВА И НАМЕНЕ ПРОСТОРА 3mb
ПРЕГЛЕДНИ ПЛАН КО СКОРЕНОВАЦ ПОСЛЕ РЕШАВАЊЕ ПРИМЕДБИ 847kb
Решења привремени заступници 8,2mb
Списак учесника ради увођења у посед, по таблама, К.О. Плочица 1,4mb
Списак учесника ради увођења у посед, по таблама, К.О. Скореновац 529kb