Привремени заступници за КО Плочица, решења од 22.6.2021. 114kb
АРХИВА КОМАСАЦИЈА 148mb
Закључак Јованов Ђура 40kb
Закључак Тернанов Тамаш 40kb
Решење седница 20.10.2020 108kb
Решење седница 21.10.2020 108kb
Распоред увођења у поседе КО Плочица 2019 48 kb
ПРЕГЛЕДНИ ПЛАНОВИ УСВОЈЕНЕ МРЕЖЕ ПОЉСКИХ ПУТЕВА И НАМЕНЕ ПРОСТОРА 3mb
ПРЕГЛЕДНИ ПЛАН КО СКОРЕНОВАЦ ПОСЛЕ РЕШАВАЊЕ ПРИМЕДБИ 847kb
Решења привремени заступници 8,2mb
Списак учесника ради увођења у посед, по таблама, К.О. Плочица 1,4mb
Списак учесника ради увођења у посед, по таблама, К.О. Скореновац 529kb