НАЗИВ ВЕЛИЧИНА
Одлука о избору најповољнијег понуђача – отуђење из јавне својине Беко 200kb
Одлука о успостављању СИСТЕМА ЕНЕРГЕТСКОГ МЕНАЏМЕНТА општине Ковин
480kb
Програм рада СО Ковин за 2024. годину 167kb
ОДЛУКЕ И РЕШЕЊА СА 38. СЕДНИЦЕ СО КОВИН ОД 20.12.2023 750kb
Одлука о ПРЕНОСУ ПРАВА КОРИШЋЕЊА НА НЕПОКРЕТНОСТИ УСТАНОВИ ЗА СПОРТ Ковин 45kb
Одлука о измени и допуни Одлуке о изради циљних измена и допуна ПГР за Ковин 45kb
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈП КОВИН ГАС 680kb
РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈП КОВИН ГАС 500kb
Одлука о ПРОМЕНИ СТАТУТА ОПШТИНЕ КОВИН 70kb
ПРОГРАМ РАДА СО КОВИН за 2023. годину 240kb
Решење о образовању Комисије за координацију инспекцијских послова 140kb
ОДЛУКЕ СА 24. СЕДНИЦЕ СО КОВИН ОД 20.12.2022 220kb
Одлука о организацији Општинске управе Ковин 960kb
Одлука о одређивању матичних подручја на територији општине Ковин 32kb
Одл.пренос ЈП Ковински комуналац 130kb
Одлука за КУД Петефи Шандор 39kb
Одлука МЗ Скореновац 24kb
Одлука о измени Одлуке ЛОК.АДМИН. ТАКСЕ 65kb
Одлука о измени одлуке о оснивању установе Ласта 35kb
Одлука о измени Одлуке о превозу у друмском саобраћају 41kb
Одлука о измени одлуке о прибављању и располагању стваима у јавној својини 30kb
Одлука о стављању ван снаге -Одлука измене лок.админ.таксе 29kb
Одлука сагласност Комуналца за Yumco 35kb
Програм рада СО Ковин 2022 197kb