ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „НАША РАДОСТ“
www.nasa-radost-kovin.org.rs
Гимназија и економска школа „Бранко Радичевић“ Ковин
www.gimeko.edu.rs
Средња стручна школа „Васа Пелагић“ Ковин
www.vasapelagic.edu.rs
ОШ „Ђура Јакшић“ Ковин
www.os-djurajaksic.edu.rs
ОШ „Јован Јовановић Змај“ Ковин
www.zmajkovin.edu.rs
ОШ „Десанка Максимовић“
www.desankamaksimovickovin.edu.rs
ОШ „Бора Радић“ Баваниште
www.osboraradic.edu.rs
ОШ „Пaja Маргановић“ Делиблато
www.ospajamarganovic.edu.rs
ОШ „Миша Стојковић“ Гај
www.osmisastojkovic.edu.rs
ОШ „Ђура Филиповић“ Плочица
www.osplocica.edu.rs
ОШ „Жарко Зрењанин“ Скореновац
www.osskorenovac.edu.rs
ОШ „Сава Максимовић“ Мраморак
www.skolamramorak.edu.rs
ОШ „Предраг Кожић“ Дубовац
www.ospredragkozic.webs.com