CAPTCHA image

Ово Нам помаже да се одбранимо од спама, хвала Вам.

ОПШТИНА КОВИН
Ј.Н.А. бр.5
26220 Ковин
Телефони:

(013) 742-104; 742-268; 742-114

Електронска пошта:
predsednik@kovin.org.rs

Локална пореска администрација (ЛПА)
(013) 742-814

Електронска пошта:

lpa@kovin.org.rs

Матичари: (013) 744-464
maticar@kovin.org.rs

ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА, ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА ПОСТУПАЊЕ:
Наташа Маодуш
nmaodus@kovin.org.rs

Саветник за заштиту права пацијената:
Виолета Јевтовић Вујичин, дипл. правник
Тел. 013/744-003