Средњорочни план општине Ковин од 2024. до 2026. године 2mb
Стратегија БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА на путевима општине Ковин 2023-2028 година 8mb
План ЈАВНОГ ЗДРАВЉА општине Ковин за 2023. годину 630kb
Програм КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА за 2023. годину 140kb
Измене и допуне ЛАП-а за родну равноправност за период 2022-2025 217kb
Локални акциони план за родну равноправност 2022-2025 2mb
Локални акциони план за унапређење положаја Рома и Ромкиња на територији општине Ковин 2021-2023. године 318kb
ПРОСТОРНИ ПЛАН ОПШТИНЕ КОВИН 112mb
ЛОКАЛНИ АНТИКОРУПЦИЈСКИ ПЛАН ОПШТИНЕ КОВИН 2017-2020 954kb
ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА РОМЕ 2018-2020 438kb
СТРАТЕГИЈА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА 2014-2020 4.3mb
Пословник о раду Радног тима општине Ковин за инклузију Рома 66kb
ЛАП за унапређење положаја избеглих, ИРЛ, повратника, миграната, за период 2018-2022 1.2mb
ПОСТУПАК УЗБУЊИВАЊА 1.6mb
ПЛАН УПРАВЉАЊА СПЕЦИЈАЛНИМ РЕЗЕРВАТОМ ПРИРОДЕ КРАЉЕВАЦ 2020-2029. ГОДИНА 477kb
ЗЕЛЕНА АГЕНДА 3.9mb