1) ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ

    Руководилац Одељења Биљана Стојковић дипл. економиста,

     e-mail:  biljana.stojkovic@kovin.org.rs моб. тел. 064/8641620

1.1 Одсек за послове трезора и буџет

      шеф Одсека Саша Лукић дипл. економиста,

      e-mail:  sasa.lukic@kovin.org.rs  моб.тел. 060/0641821

1.2 Одсек за локалну пореску администрацију

      шеф Одсека  Мара Милеуснић дипл. економиста,

       e-mail:  mara.mileusnic@kovin.org.rs моб.тел. 060/0641820

 

2) ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИСТИЧКЕ, ГРАЂЕВИНСКЕ И КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

 Руководилац Одељења Љубомир Ђорђевић, специјалиста струковни инжењер     грађевинарства,

  e-mail:  ljubomir.djordjevic@kovin.org.rs   моб. тел. 064/8641626

 

3) ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ, СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ И ПОСЛОВЕ ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА

     Руководилац Одељења Радован Вукосављевић дипл. правник,

     e-mail:  radovan.vukosavljevic@kovin.org.rs   моб. тел. 064/8641605

 

          

4) ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ, МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

    Руководилац Одељења Мара Жепша дипл. економиста,

    e-mail:  mara.zepsa@kovin.org.rs  моб. тел. 064/8641627

    4.1 Група за јединствено управно место

          Координатор групе Оливера Ковачевић,

          e-mail:  olivera.kovacevic@kovin.org.rs   моб. тел. 064/8641648

    4.2 Група за заједничке послове

          Координатор групе Драган Лисица,

          e-mail:  dragan.lisica@kovin.org.rs  моб. тел. 064/8641652

 

5) ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ОПШТИНЕ, РАДНЕ ОДНОСЕ И УПРАВЉАЊЕ     ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА

        Руководилац Одељења /

   5.1 Одсек за управљање људским ресурсима и кадровске послове

          Шеф Одсека Нада Вукосављевић дипл. правник,

          e-mail:  nada.vukosavljevic@kovin.org.rs ; моб. тел. 060/0641819

          

6) ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

     Руководилац Одељења Стојанка Тасић дипл. економиста,

     e-mail: stojanka.tasic@kovin.org.rs   моб. тел. 064/8641623

 

7) ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

    Руководилац Одељења Тивадар Богош дипл. инж. производног мeнаџмента,

    e-mail: tivadar.bogos@kovin.org.rs  моб. тел. 064/8641614