ЈЕЛЕНА ЧОЛАКОВИЋ

Рођена је 1966. године у Сплиту. Дипломирала на Правном факултету у Београду 1997-ме. Исте године засновала је радни однос у Општинској управи Ковин, где је и данас. 1998. године положила стручни испит за раднике запослене у органима државне управе.
Обављала је функцију секретара Скупштине општине Ковин, директора Фонда за грађевинско земљиште, путеве и комуналну потрошњу општине Ковин и била руководилац одељења у Општинској управи Ковин.
За начелника Општинске управе Ковин постављена је октобра 2013. године.
Удата је, мајка двоје деце.