СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ КОВИН РАДМИЛА СИКИМИЋ

Рођена је 1962. године, основну и средњу школу завршила у Мраморку и Смедереву, а Правни факултет у Београду.

У периоду 1991-1994. била је запослена у предузећу ДОО „Плочица“ у Плочици, на месту секретара. Радни однос у Општинској управи Ковин засновала новембра 1994. године, била је сарадник за имовинско-правне послове, за указивање правне помоћи, за нормативно-правне послове. Радила је и као заменик секретара ОУ Ковин, затим као шеф Одсека за грађевинске, правне и послове привреде и потом руководилац Службе за послове Скупштине општине, Председника општине и Општинског већа. Обављала је  функцију секретара Привременог органа општине Ковин у претходном периоду. На функцији секретара СО Ковин била је и претходном мандату локалне Скупштине.

Удата је и живи у Плочици.