ГОРАН ТЕРЗИЋ, инспектор за друмски саобраћај

канцеларија 51
телефон: 013/742-268, 013/742-104 локал 114 , факс 013/741626,
имејл: gterzic@kovin.org.rs

Извештај о раду инсп. за друмски саобраћај за 2022 годину
План рада САОБРАЋАЈНА ИНСПЕКЦИЈА за 2023 годину
КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ САОБРАЋАЈНИ ИНСПЕКТОР

 

КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ са сајта Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Изворна надлежност

Правни основ: Одлука о превозу у друмском саобраћају-јавном превозу и превозу за сопствене потребе лица и ствари на територији општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, број 24/2013 и 11/2014)

КЛ -1 Градски и приградски превоз путника- обавезе превозника

КЛ -2 Градски и приградски превоз путника-обавезе возача

КЛ -3 Градски и приградски превоз путника-обавезе путника

КЛ-4 Одржавање аутобускх стајалишта-обавезе дирекције

Правни основ: Одлука о ауто-такси превозу путника на територији општине Ковин („Сл.лист општине Ковин“, број 24/2013 и 11/2014)

КЛ -1 Такси превоз –обавезе превозника

КЛ -2 Такси превоз –обавезе такси возача

КЛ -3 Такси превоз-услови за такси возило

Правни основ: Одлука о општинским и некатегорисаним путевима („Сл.лист општине Ковин“, број 1/2008 и 11/2014)

КЛ -1 Одржавање некатегорисаних путева-обавезе управљача пута

КЛ -2 Одржавање некатегорисаних путева-обавезе суседа пута

Правни основ: Одлука о управљању јавним паркиралиштима („Сл.лист општине Ковин“, број 16/2012 и 11/2014)

КЛ -1 Јавна паркиралишта