О ОПШТИНИ

Општина Ковин се налази у Јужнобанатском округу, у саставу АП Војводине. Подручје општине простире се на 730 km2, што представља 3,37% површине статистичког региона Војводине. Општина Ковин по пространству заузима осмо место у Војводини.

Општина Ковин има облик неправилне пирамиде. У геоморфолошком погледу простире се највећим делом на лесној тераси и алувијалној равни Дунава. Јужну границу општине чини река Дунав у дужини од 46 km, на северу захвата Делиблатску пешчару, од чије укупне површине од 34.829,32 ха, 53% припада подручју општине Ковин. Пешчара и Подунавље су две зоне које се преклапају у општини Ковин. Општина Ковин лежи на 20°05’- 20°23’ источне географске дужине и 44°52’- 45°05’ северне географске ширине. Општина лежи на надморској висини од 72 – 120 метара.

Ковин је од Београда удаљен 50 километара, од Новог Сада око 145 километара, а од Европске Уније (државна граница са Румунијом – гранични прелаз Калуђерово, Бела Црква – Најдаш, Румунија) 56 километара, што чини његов положај изузетно важним транзиционим центром.

Повезаност са европским коридорима:
• Коридор 10 – Београд – 50 km
• Коридор 7 – Ковин је на обали Дунава

[mpc_divider content_border_css=“border-style:solid;“ lines_color=“#ba4747″ lines_weight=“3″ animation_in_type=“transition.fadeIn“ animation_in_offset=“100″ animation_in_duration=“300″ animation_in_delay=“0″]

СТАНОВНИШТВО

НАЦИОНАЛНА И ЕТНИЧКА ПРИПАДНОСТ

Према попису из 2011. на територији општине Ковин живи 33.722 (36.802 попис 2002.) становника различите етничке припадности. Ковин je центар општинe и најмногољудније насеље са 13.499 становника, док је најмање насеље Шумарак са свега 161 становником. Густина насељености је 46,19 по km2. Број домаћинстава на територији општине Ковин, према попису из 2011. је 11.128 (12.177 попис 2002.), док их у самом граду има 4.510. Просечан број чланова домаћинства у граду је 2,91, а у насељеним местима 3,04. Најбројнија су домаћинства са 2 члана (24,3%) која су потпуно преузела примат од домаћинстава са 4 члана којих је 2002. било 2551, а сада само 2001. Укупан број станова на територији Ковина је 14.363. Из ових података, види  се да је општина Ковин у периоду од непуне деценије изгубила 3.077 становника, односно 8,36% у односу на 2002. годину, а у овом периоду значајно се променила и структура домаћинстава у односу на број чланова.