Одштампајте ову страницу

СА СЕДНИЦА ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА

15 јул 20
Прочитано 748 пута
Објављено у ИЗ ОПШТИНЕ
ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ПРОЈЕКТЕ У ОБЛАСТИ КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА И СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА --- 
На својој 18. седници одржаној 06. јула, Привремени орган општине Ковин прихватио је Извештај о поднетим пријавама на јавни конкурс за учешће у финансирању и суфинансирању програма и пројеката у области подстицања културно-уметничког стваралаштва на територији општине Ковин у 2020. години, а потом је донета Одлука о расподели средстава из буџета општине Ковин за програме и пројекте културно-уметничким друштвима и удружењима у области подстицања аматерско-културног и уметничког стваралаштва. На основу пристиглих пријава, донета је и Одлука о висини и начину расподеле средстава верским заједницама. У обе области расподељено је укупно по 3 милиона динара, колико је опредељено општинским буџетом за текућу годину.
Привремени орган донео је и Решења о појединачном давању у 2020. години за суфинансирање пројекта производње медијских садржаја. Средства су додељена „Старт пресу“доо Панчево, а прихваћен је и текст Уговора о додели средстава из буџета општине Кови за ову намену.
Решењем је именован нови члан Комисије за комасацију катастарских општина Плочица и Скореновац – Имре Давид, као представник МЗ Скореновац.
На почетку заседања усвојен је записник са 17. седнице, одржане 29. јуна 2020. године.
На 19. седници Привременог органа општине Ковин одржаној 09. јула, једногласно су усвојени предлози и тиме дате сагласности следећим привредним субјектима: Привредном друштву „Delta Danube“ доо из Ковина за извођење радова на поправци пута на парцели  број 10096/4 К.О. Ковин која се налази у јавној својини општине Ковин; Акционарском друштву ,,Подунавље''из Бачке Паланке за извођење радова на санацији паркинг простора  на парцели број 3644 К.О. Баваниште  која се налази у јавној својини општине Ковин; ,,Златару'' доо Мраморак за пролазак потисног цевовода на  катастарским парцелама број 7111, 718 , 2342 К.О. Мраморак које се налазе у јавној својини општине Ковин.
Донет је Закључак за предузимање извршних радњи против извршног дужника Немет Михаља из Ковина.
Једногласно је прихваћен Извештај о учешћу у финансирању и суфинансирању програма и пројеката културно уметничких друштва и удружења у области по 
дстицања аматерско-културног и уметничког стваралаштва на територији општине Ковин, за 2019. годину. 
На почетку је усвојен записник са 18. седнице, одржане 06. јула.2020. године.
У наставку можете погледати комплетну Одлуку о расподели средстава из буџета општине Ковин за програме и пројекте културно-уметничким друштвима и удружењима у области подстицања аматерско-културног и уметничког стваралаштва, као и Одлуку о висини и начину расподеле средстава верским заједницама у 2020. години.
 
Фото: архива са једне од седница