ИЗ ОПШТИНЕ

СА 11. ТЕЛЕФОНСКЕ СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

На 11. телефонској седници актуелног сазива Општинског већа општине Ковин, одржаној у петак, 12. фебруара, утврђен је Предлог одлуке о стављању ван снаге Одлуке о отуђењу непокретности из јавне својине општине Ковин без накнаде. Реч је о акту из 2018. године, а биће предмет изјашњавања одборника СО Ковин на наредној седници.

Донета је Одлука о покретању поступка давања у закуп непокретности у јавној својини општине Ковин на адреси Трг Зорана Ђурђева 6, Баваниште, затим решење о образовању Комисије за прикупљање понуда за давање у закуп, као и текст огласа за прикупљање писмених понуда за пословни простор на поменутој адреси.
Веће је донело и Одлуку о покретању поступка за отуђење непокретности у јавној својини општине Ковин непосредном погодбом за „Кућу од срца“ Новице Арсића.
Одлуком се покреће и поступак за отуђење непокретности из јавне својине општине Ковин – парцеле бр. 1970/1 К.О. Делиблато прикупљањем писмених понуда. Донето је решење о формирању комисије за спровођење овог поступка и усвојен текст огласа за прикупљање писмених понуда.
Већници су донели Одлуку о давању у закуп пословног простора одреду извиђача „Бели бор“ из Мраморка (просторија у некадашњем забавишту у Мраморку) и Одлуку о давању у закуп пословног простора удружењу спортских риболоваца „Дунавац“ 2020 из Ковина (простор у ЈНА 26 у Ковину).
Донета је Одлука о расподели средстава удружењима грађана за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у 2021. години – за област управљања у ванредним ситуацијама. Средства у износу од 3 милиона динара одобрена су за пројекат Општинског ватрогасног савеза Ковин, који је једини и поднео пријаву за поменути конкурс.
Усвојен је и Записник са 8. седнице Општинског већа, одржане 29.01.2021. године.