ИЗ ОПШТИНЕ

ПРВА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ У ОВОЈ ГОДИНИ

Убудуће, за пензионере који примају најнижу пензију по прописима о пензијско-инвалидском осигурању, бесплатан превоз на територији општине Ковин у међумесном саобрађају – Од септембра, дакле од почетка школске 2021/22, општина Ковин плаћаће трошкове превоза ученицима средњих школа са пребивалиштем на територији општине Ковин у висини 100% од цене месечне карте – од места становања до школе – Распуштен Савет МЗ Мраморак

        Одборници СО Ковин заседали су у уторак, 2. марта, први пут у 2021. години, а 7. пут у сазиву који је конституисан августа прошле године. На почетку заседања, председник СО Зоран Брадањи обавестио је присутне да су одборници Марина Милош, Немања Вујасиновић и Дарко Баковић, чланови Јединствене Србије (изабрани са листе ИВИЦА ДАЧИЋ-„Социјалистичка партија Србије (СПС)– Јединствена Србија (ЈС)- Драган Марковић Палма“) приступили Одборничкој групи “СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА–АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-ЗА НАШУ ДЕЦУ“, која сада има 39 одборника. Преосталих 6 одборника чине ОГ „СОЦИЈАЛИСТИ“.

         Скупштина је на почетку усвојила сопствени Програм рада за 2021. годину, затим донела Одлуку о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије Завршног рачуна буџета општине Ковин за 2020. годину и усвојила Извештај о извршењу буџета општине Ковин за 2020. годину.

         Одборници су донели и први ребаланс овогодишњег буџета: Одлуку о измени Одлуке о буџету општине Ковин за 2021. годину и закључак о измени и допуни Закључка о финансирању рада установа јавних служби из буџета општине Ковин у 2021. години. Укупни приходи и примања буџета општине Ковин (и расходи и издаци) сада се планирају у износу од 1.393.908.535 динара. Како се наводи у образложењу „разлог за доношење Одлуке о измени и допуни Одлуке о буџету општине Ковин за 2021. годину садржан је у потреби да се средства планирана за изградњу базена -2 фаза, другачије планирају. Уговором са Управом за капитална улагања АПВ о суфинансирању пројекта «Изградња објекта градског купалишта у Ковину- 2 фаза» обезбеђено је додатних 50 милиона динара. Са средствима општине од 102,5 милиона динара и планираним средствима у наредној години од 78 милиона динара ствара се услов за спровођење вишегодишње набавке на 230,5 милиона динара, што је довољно за завршетак ове фазе. За инфраструктурно  опремање-довођење јавних дистрибутивних мрежа до објекта базена у Ковину планирано је још 30 милиона динара. Поред тога, постоји потреба да се што пре распореде средства добијена претходне године за куповину и адаптацију производне хале «Беко». У претходној години добијено је укупно 93 милиона, а утрошен је део, односно 47,5 милиона за куповину хале. Остатак средстава се распоређује из суфицита овом Одлуком. Такође, утврђен је предлог одлуке о правима у социјалној заштити који предвиђа бесплатан превоз за поједине категорије пензионера од марта и све ученике средњих школа од септембра 2021. године, што није било предвиђено Одлуком о буџету општине Ковин за 2021. годину.

          Донето је решење о давању сагласности на Прву измену Финансијског плана Туристичке организације општине Ковин за 2021. годину, а усвојене су и  информације о степену усклађености планираних и реализованих активности ЈП „Ковински комуналац“ Ковин и ЈП „Ковин гас“ Ковин, за период од 01.01.2020. године до 31.12.2020. године.

          Скупштина општине донела је Одлуку о одређивању правца пружања државних путева који пролазе кроз насељена места на територији општине Ковин.

Одборници су донели одлуке о измени следећих одлука: Одлуку о измени Одлуке о локалним административним таксама; Одлуку о измени Одлуке о локалним комуналним таксама; Одлуку о измени Одлуке о боравишној такси; Одлуку о изменама Одлуке о накнадама за коришћење јавних добара; Одлуку о измени Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Ковин; Одлуку о измени Одлуке о утрвђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта на територији општине Ковин; Одлуку о измени Одлуке о трошковима и поступцима урбанистичког планирања и изградње објекта. Ове измене ступају на снагу данас, 3. марта 2021. и могу се преузети испод текста овог извештаја, а биће објављене у „Службеном листу општине Ковин“.

          Донета је и Одлука о допунама Одлуке о ауто такси превозу путника и лимо сервису на територији општине Ковин, у циљу усклађивања са Законом о превозу путника у друмском саобраћају. Допуном је дефинисано да је превозник дужан да, након престанка обављања делатности, кровну ознаку врати Општинској управи Ковин и да је, у случају немогућности да то уради из било ког разлога, дужан да надокнади трошкове прибављања нове кровне ознаке.

          Доношењем Одлуке о изменама о допунама Одлуке о правима и услугама социјалне заштите на територији општине Ковин, одборници су једногласно дали „зелено светло“ да се убудуће свим пензионерима који примају најнижу пензију по прописима о пензијско-инвалидском осигурању, обезбеди бесплатан превоз на територији општине Ковин, у међумесном саобрађају. Такође, оно што ће посебно обрадовати родитеље и старатеље средњошколаца који путују: од септембра, дакле од почетка школске 2021/22, општина Ковин плаћаће трошкове превоза ученицима средњих школа са пребивалиштем на територији општине Ковин у висини 100% од цене месечне карте – од места становања до школе.

          На седници је донета Одлука о преносу права коришћења непокретности у јавној својини општине Ковин Дому здравља „Ковин“ Ковин (објекти у Ковину и насељеним местима, у складу са делатношћу дефинисаном статутом ове установе).

          Скупштина општине донела је Одлуку о измени Одлуке о месним заједницама на територији општине Ковин. Суштинске измене односе се на број грађана који предлажу кандидата за члана савета МЗ – убудуће ће то бити најмање 30 грађана са пребивалиштем на подручју те месне заједнице (осим за МЗ мало Баваниште где остаје да кандидата предлаже најмање 10 грађана).Такође, редослед кандидата на изборној листи биће утврђен према редоследу њиховог проглашавања.

          Донета је Одлука о распуштању Савета Месне заједнице Мраморак и именовању повереника (ступа на снагу 10. марта 2021). До конституисања новог савета, за повереника је именован Александар Паулица. Чланом 3. ове одлуке обавезује се председник СО Ковин да у року од 15 дана од дана ступања на снагу ове одлуке распише изборе за чланове савета МЗ Мраморак.

          Одборници су једногласно донели и решење о именовању Изборне комисије за спровођење избора за чланове савета месних заједница на територији општине Ковин (председник Јелена Чолаковић, заменик председника Татјана Раденковић Јакшић; чланови Димитрије Кликовац, Љубомир Ђорђевић, Марија Максимовић, Бојана Јањевић и заменици чланова – Драгана Бакурски, Неша Новаковић, Лавиника Ђорђевић и Драгана Ђокић) и решење о образовању Другостепене изборне комисије за спровођење избора за чланове савета месних заједница на територији  општине Ковин (председник Душан Иванчевић, заменик председника Марија Ђондовић; чланови Андријана Лакић, Нинослава Стојковић и заменици чланова Јелена Иванковић и Верица Торлаковић).

           Донето је решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора Установе „Установа за спорт“ Ковин: уместо Небојше Буфана, именован је Сафет Хаџалић из Мраморка; решењем о разрешењу и именовању председника и члана Надзорног одбора  Установе „Установа за спорт“ Ковин за председника је именован Синиша Думитру из Ковина, за члана Предраг Стојановић из Ковина (резрешени су Дејан Чабовић и Милутин Новосел, који је преминуо).

Решењем је за члана Управног одбора Предшколске установе „Наша Радост“ Ковин именована Нада Милијановић Бугарски из Ковина (разрешена је Валентина Стојадинов).

           Одборници су донели и решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора ОШ „Десанка Максимовић“ Ковин – уместо разрешене Сање Јовановић, именована је Снежана Ђерфи.

           Без примедби, на почетку заседања усвојен је записник са 6. седнице Скупштине општине Ковин одржане 18. децембра 2020. године.

ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ТАКСИ И НАКНАДА, СТУПАЈУ НА СНАГУ 03.3.2021