ИЗ ОПШТИНЕ

СА 11. СЕДНИЦЕ СО КОВИН

ДОНЕТА ОДЛУКА О ПРОГРАМУ СУБВЕНЦИЈА ЗА ПОДРШКУ ПРЕДУЗЕТНИЦИМА И ПРИВРЕДИ; В.Д. ДИРЕКТОРА БИБЛИОТЕКЕ ИВАНА ЈОВАНОВ

На заседању одржаном 2. јула, одборници су једногласно донели Одлуку о утврђивању Програма расподеле и коришћења субвенција за подршку раду предузетничких радњи, привредних друштава и туристичке привреде на територији општине Ковин због тешкоћа у пословању проузрокованих епидемијом вируса КОВИД-19. Распоред и коришћење субвенција као бесповратне финансијске подршке малим и средњим привредним субјектима доносе се у циљу очувања привредне делатности општине Ковин, очувања запослености и обезбеђења услова за опоравак привредног сектора, стоји између осталог у образложењу.
Средства утврђена Програмом су бесповратна, обезбеђена су у буџету општине Ковин за 2021. годину у износу од 8.700.000,00 динара, а доделиће се у складу са Уредбом о правилима и условима за доделу помоћи мале вредности de minimis помоћи и исплаћују се једнократно за 2021. годину. Захтев за коришћење бесповратних средстава подносиће се Комисији за подршку раду предузетничких радњи, привредних друштава и туристичке привреде на територији општине Ковин која је именовама овом одлуком, а која ће у наредном периоду утврдити јавни позив за подношења захтева, са детаљима шта је потребно приложити од документације. Јавни позив биће објављен на огласним таблама МЗ у свима насељеним местима општине Ковин, на инернет презентацији Општине и кроз програм локаног радија БУС. Право на коришћење бесповратних средстава имају привредни субјекти који обављају претежну привредну делатност под следећим шифрама: 9313, Делатност фитнес клубова; 9602, Делатност фризерских и козметичких салона; 9604, Делатност неге и одржавања тела; 5610, Делатност ресторана и покретних угоститељских објеката; 5510, Хотели и сличан смештај; 5520, Одмаралишта и слични објекти за краћи боравак; 5630, Услуге припремања и послуживања пића; 7911, Путничке агенције. Износ бесповратних средстава је у распону од 30, 60, 90 хиљада динара, у зависности од броја запослених лица, а то се односи и на сеоска туристичка домаћинства и објекте домаће радиности (кућа, соба, апартман).
Скупштина општине је донела Одлуку о предлогу Влади Републике Србије да донесе одлуку о преносу права јавне својине Републике Србије у јавну својину општине Ковин, а односи се на објекте које користи ФК „Раднички“ Ковин, као и такву одлуку за „зграду политичких организација“, која је дата на коришћење и у њој је смештена Библиотека „Вук Караџић“ Ковин.
Одборници су на 11. седници донели и Одлуку о преносу права коришћења на непокретности у јавној својини општине Ковин „Установи за спорт“ Ковин и то: Сале за мале спортове у Ковину, отвореног терена за кошарку, терена за рукомет и мали фудбал иза ОШ „Ђура Јакшић“. Право коришћења подразумева да Установа за спорт ове непокретности не може отуђити, односно нема својинско право, већ ће их користити за обављање делатности. Са друге стране, може их издати у закуп, али само уз претходну сагласност надлежног органа општине.
Усвојен је Извештај о спроведеним изборима за чланове савета месних заједница на територији општине Ковин 09. маја 2021. године. Од присутних 39 одборника, њих 36 гласало је „за“, док је троје одборника СВМ-а било уздржано.
Једногласно је донето и Решење о давању сагласности на Статут недавно основане Установе за пружање дневних услуга социјалне заштите „Ласта“ Ковин.
На седници одржаној 2. јула разрешени су стари, а именовани нови управни и надзорни одбори општинских установа, с обзиром да је досадашњим функционерима истекао мандат.

Нови управни одбор Установе социјалне заштите Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин чине: Срђан Стојановић из Баваништа, Драган Нешковић из Ковина и Драган Трбанов из Ковина као представници оснивача, Милица Адамов Мандић и Јулија Радуловић, представнице запослених. Надзорни одбор чине: Ивана Лацков из Делиблата и Мирослав Ковачевић из Баваништа као представници оснивача; Валентина Станковић Илић, представница запослених.
Управни одбор Установе културних делатности „Центар за културу“ Ковин именован је у саставу: Маргит Јо Ђилвес из Скореновца за председника и чланови Золтан Шорбан из Скореновца и Слађана Станисављев из Плочице; из реда запослених Војимир Обрадовић и Жељко Марковић. У надзорни одбор „Центра за културу“ именовани су Милана Радовић из Ковина за председника, Стеван Бела из Мраморка; из реда запослених Блажа Јагоридовски.
Нови управни одбор Библиотеке „Вук Караџић“ Ковин чине Младен Сулимановић из Ковина председник, Тереза Рекалија Пало из Скореновца и из реда запослених Милица Живковић. Надзорни одбор Библиотеке: председник Викторија Крничан Крстић из Мраморка, Дејан Андрејић из Гаја; Весељка Јовановић из реда запослених.

Именован је управни одбор Туристичке организације општине Ковин: Јелена Богдановић Докљан из Ковина за председника и чланови Золтан Киш из Скореновца, Александра Шорбан из Скореновца, Светлана Петковић из Ковина и Јелена Николић из Ковина.
Стари-нови надзорни одбор ТООК чине: Радмила Потежица из Делиблата председник и чланови Биљана Јеремић из Ковина и Ана Милићевић из Плочице.
Мандат је истекао и УО и НО Дома здравља Ковин. Они су разрешени, а именовање нових тела сада ће вршити покрајински органи, с обзиром да су оснивачка права пренета на АПВ, у складу са законом.
Због подношења оставке, дужности директора Библиотеке „Вук Караџић“ Ковин разрешена је Јелена Стојановић, а за вршиоца дужности, до избора новог директора ове установе, именована је Ивана Јованов, дипл. новинар из Ковина (она је на седници поднела оставку на одборничку функцију коју је до сада обављала).