ИЗ ОПШТИНЕ

СЕДНИЦА СО КОВИН: УСВОЈЕНИ ИЗВЕШТАЈИ И ПРОГРАМИ СВИХ УСТАНОВА И ДВА ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА

Једногласно усвојен и извештај Правобранилаштва о раду у 2021. години

На 18. седници Скупштине општине Ковин, одржаној данас, 5. априла, одборници су једногласно усвојили Одлуку о прихватању иницијативе за потписивање Декларације о заштити пчела у Србији. Реч је о иницијативи Савеза пчеларских организација Србије и Националне агенције за локални економски развој (НАЛЕД). Циљ је „исказивање намере да се у наредном периоду напусти пракса третирања комараца из ваздуха средствима отровним за пчеле и приступи предузимању мера заштите пчела од тровања проузрокованих неадекватном применом средстава за заштиту биља“.

Све информације и извештаји  о раду општинских ЈП и установа у прошлој, као и програми рада у текућој години, усвојени су такође једногласно и без дискусије: Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности ЈП „Ковински комуналац“ Ковин за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године; Извештај о раду и финансијском пословању ЈП „Ковин-гас“ Ковин за период 01.01 – 31.12.2021. године, Анализа пословања ЈП „Ковин-гас“ Ковин за период 01.01 – 31.12.2021. године, Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности ЈП „Ковин-гас“ Ковин за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године; Извештај о раду Центра за социјални рад „Ковин“ Ковин за 2021. годину са извршењем Финансијског плана Центра за социјални рад „Ковин“ за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године, Програм рада за 2022. годину Центра за социјални рад „Ковин“ Ковин;  Извештај о раду Установе културних делатности „Центар за културу“ Ковин за период 01.01-31.12.2021. године са Годишњим извештајем о извршењу Финансијског плана за 2021. годину; План и Програм рада Установе културних делатности „Центар за културу“ Ковин за период 01.01 – 31.12.2022. године; Извештај о раду Библиотеке „Вук Караџић“ Ковин за период 01.01.2021. до 31.12.2021. године са Извештајем о извршењу Финансијског плана буџетских средстава и средстава из других извора за период 01.01 – 31.12.2021. године, План – Програм рада Библиотеке „Вук Караџић“ Ковин за 2022. годину; Извештај о раду и Финансијском пословању Дома здравља Ковин за 2021. годину, Програм и План рада Дома здравља Ковин за 2022. годину; Извештај о раду Црвеног крста Ковин јануар – децембар 2021. године, План и Програм рада Црвеног крста Ковин за 2022. годину; Извештај о раду „Установе за спорт“ Ковин у 2021. години са Извештајем о извршењу Финансијског плана „Установе за спорт“ Ковин за 2021. годину, Годишњи програм рада „Установе за спорт“ Ковин за 2022. годину; Програм рада за 2022. годину Установе за пружање дневних услуга социјалне заштите „Ласта“ Ковин; Извршење Финансијског плана ПУ „Наша Радост“ Ковин за период 01.01.2021 – 31.12.2021. године.

Одборници су били једногласни и приликом усвајања Извештаја о раду Правобранилаштва општине Ковин за 2021. годину.

Донета је Одлука о измени Одлуке о накнадама за коришћење јавних добара, а ради усклађивања са законом који дефинише ову материју.

СО Ковин дала је сагласност на употребу имена општине Ковин у називу удружењу „Ковин Хумано срце“.

Донето је решење о Другој измени Решења о именовању команданта, заменика команданта, начелника и чланова Општинског штаба за ванредне ситуације за територију општине Ковин. Овим решењем, члан Штаба као представник Војске Републике Србије биће капетан прве класе Срђан Срдановић, а из ЈП „Ковин-гас“ по функцији садашњи в.д. директора, Горан Тодоровић.

 

На почетку заседања, а пре усвајања дневног реда из позива за 18. седницу, на предлог председника одборничке групе СНС-а, Драгана Шљивовачког, једногласно је „скинута“ са разматрања тачка 15 – Препорука Агенције за спречавање корупције по решењу број 014-07-0082/21 од 23.8.2021. године.