ИЗ ОПШТИНЕ

НОВА ОПРЕМА ЗА САКУПЉАЊЕ И РЕЦИКЛАЖУ ОТПАДА

Општина Ковин добила је на коришћење нових 1050 канти за смеће запремине 240 литара и четири контејнера запремине 1100 литара. Опрема за сакупљање и рециклажу отпада стигла је на основу уговора са Министарством заштите животне средине, које је претходно спровело јавну набавку поменутих добара. Потписе на уговор ставиле су министарка Ирена Вујовић (у име власника добара) и председница општине Сања Петровић (у име корисника). У складу са делатношћу коју обавља и која му је поверена од локалне самоуправе, опрема је дата на располагање ЈП „Ковински комуналац“.

Све кампање, дешавања и најаве у вези са темама заштите животне средине пратите на сајту ресорног министарства, на https://www.ekologija.gov.rs/

 

Фото: Ј.И, „Ковински комуналац“