ИЗ ОПШТИНЕ

ПОПИС СТАНОВНИШТВА, ДОМАЋИНСТАВА И СТАНОВА 2022

Републички завод за статистику објавио је Јавни позив којим се позивају грађани заинтересовани за рад у Попису у својству инструктора да у периоду од 24. јуна (од 9.00 часова) до 3. јула 2022. године (до 20.00 часова) попуне електронску пријаву на сајтовима Завода, www.stat.gov.rs или popis2022.stat.gov.rs.

Општи услови које кандидат треба да испуни:

  • држављанство Републике Србије;
  • пребивалиште или пријављено боравиште у Републици Србији;
  • најмање 18 година старости у тренутку попуњавања пријаве;
  • стечено најмање четворогодишње средње образовање;
  • да кандидат није осуђиван, да против њега није покренута истрага нити се против њега води кривични поступак.

Посебни услови које кандидат треба да испуни:

  • познавање рада на рачунару (MS Office, интернет) – предвиђено је тестирање кандидата;
  • могућност коришћења сопственог рачунара и приступ интернету током периода ангажовања.

Детаљније информације о задацима инструктора и процедурама за избор кандидата доступне су на сајтовима Завода, а најважније информације на српском језику, као и на језицима који су у службеној употреби на територији општине Ковин – мађарском и румунском, доступне су и овде, у оквиру банера ПОПИС 2022. У оквиру поменутог банера, објављиваћемо и друга акта и информације у вези са Пописом становништва, домаћинстава и станова 2022.