ИЗ ОПШТИНЕ

ПОЗИВ ГРАЂАНИМА ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О ПЛАНУ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ

Након усаглашене радне верзије „Плана развоја општине Ковин 2022-2028.“ која је објављена на сајту општине, у оквиру истоименог посебног банера на почетној страници, на овом линку , у току је јавна расправа о овом радном документу, као завршни корак консултација са најширим кругом људи који живе на територији општине ковин – са грађанкама и грађанима који су заправо директни корисници планова развоја локалне заједнице.
Јавни позив за учешће у расправи – за сугестије, предлоге и коментаре отворен је до 22. августа 2022. године.
Грађани могу учествовати тако што ће предлоге доставити у електронском облику, на мејл адресу predsednik@kovin.org.rs или у писаном облику Одељењу за привреду, имовинско-правне осносе и послове локалног економског развоја – за ЛЕР, Ковин, ЈНА 5, 26220 Ковин поштом или лично на писарници Општинске управе, канцеларија 11.

Подсетимо, у циљу транспарентности процеса, информисања и укључивања шире јавности, општина Ковин је на званичној веб страници поставила још на почетку процеса израде стратешког документа, који је и законска обавеза јединице локалне самоуправе, (Одлука о приступању изради Плана развоја општине Ковин за период 2022-2028. Донета је на седници СО Ковин од 18. Јуна 2021) банер ”План развоја општине Ковин 2022 – 2028.” у оквиру ког су, током целокупног процеса, објављивана документа и све значајне информације за учеснике у процесу и грађане.