ИЗ ОПШТИНЕ

ИЗБОРИ ЗА НАЦИОНАЛНЕ САВЕТЕ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА 2022.

Непосредни избори за чланове националних савета националних мањина биће одржани  13. новембра 2022. године.

Изборно право на изборима за чланове националних савета националних мањина имају само они припадници националне мањине који су уписани у посебан бирачки списак (ПБС) националне мањине. Право уписа у посебан бирачки списак националне мањине има сваки припадник националне мањине који је уписан у јединствени бирачки списак. Упис у посебан бирачки списак се врши на основу писменог захтева, према месту пребивалишта, односно месту боравишта за интерно расељена лица.

Захтев грађани могу предати, сваког радног дана од 7,00-15,00 часова  Општинској  управи  Ковин  –  Одељење за јавне службе и општу управу,  ЈНА бр. 5, канцеларија број  13, или путем поште на адресу:  Општинска  управа  Ковин – за бирачки списак, ЈНА бр. 5, 26220 Ковин.

На сајту Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог  www.minljmpdd.gov.rs  постављени су захтеви за упис и брисање из посебног бирачког списка, а могу се преузети и у  Општинској  управи  Ковин  –  Одељење за јавне службе и општу управу – Служба бирачки списак, канцеларија број  13.

 

Детаљније информације у вези са провером уписа у посебан бирачки списак прочитајте у обавештењима испод ове вести, Општинска управа Ковин издала је, у складу са својим Статутом, обавештења на српском, мађарском и румунском језику.

Обавештење за увид у ПБС – српски
Обавештење за увид у ПБС – мађарски
Обавештење за увид у ПБС – румунски