ИЗ ОПШТИНЕ

ОДРЖАНА 29. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОВИН

-ЗАСЕДАЊЕ ПОЧЕЛО МИНУТОМ ЋУТАЊА И ОДАВАЊЕМ ПОШТЕ ТРАГИЧНО СТРАДАЛИМ ЂАЦИМА И ЗАПОСЛЕНОМ У БЕОГРАДСКОЈ ОШ „ВЛАДИСЛАВ РИБНИКАР“

Одборници СО Ковин одржали су 29. седницу овог сазива, а пре изјашњавања о дневном реду председник Зоран Брадањи позвао је присутне да минутом ћутања одају пошту страдалима у јучерашњем незапамћеном масакру који се догодио у Београду. У тишини која је одзвањала више него икада пре, усвојени су извештаји о раду у 2022. свих општинских установа и јавних предузећа: „Ковинског комуналца“, „Ковин гаса“, Центра за социјални рад „Ковин“, „Центра за културу“ Ковин, Библиотеке „Вук Караџић“ Ковин, Дома здравља „Ковин“, „Установе за спорт“ Ковин, Установе за пружање дневних услуга социјалне заштите „Ласта“ Ковин, Црвеног крста Ковин, извршење финансијског плана ПУ „Наша радост“ Ковин. Такође, присутних 42 одборника једногласно су усвојили програме рада установа за телућу годину, а дата је решењем сагласност на Прву измену Програма пословања ЈП „Ковински комуналац“ Ковин за 2023. годину.

Једногласно су усвојени Извештај о раду Правобранилаштва општине Ковин за 2022. годину, као и Извештај о раду Општинске управе Ковин за 2022. годину који можете преузети на линку https://www.kovin.rs/akti-opstinske-uprave.

На 29. седници усвојен је Извештај о раду Савета за праћење примене Етичког кодекса понашања функционера локалне самоуправе за 2022. годину, а одборници су донели и нову Oдлуку о усвајању Етичког кодекса функционера локалне самоуправе који се сатоји од 12 етичких начела и односи се на сва лица изабрана, постављена и именована у органе општине, јавног предузећа, установе и другог правног лица чији је оснивач или члан локална самоуправа, као и на чланове тела која оснива локална самоуправа. Сва документа о раду Савета, као и текст Етичког кодекса, погледајте у оквиру банера „Етички кодекс функционера локалне самоуправе“ на почетној страници сајта.

Одборници су једногласно усвојили Одлуку о иззради Плана детаљне регулације соларне електране „Meadows“. Предлог ове одлуке претходно је утврдило Општинско веће на седници одржаној 27. априла, а на поднету иницијативу компаније „Meadows Solar doo Kovin“ради изградње соларне електране на подручју катастарске општине Ковин. Према одлуци, оквирна граница овог Плана обухвата укупну површину од око 511 хектара у северозападном делу општине Ковин. Подразумева се изградња инфраструктурног комплекса соларне електране са одговарајућом кабловском, телекомуникационом и осталом мрежом, као и мрежом приступних путева, у складу са могућностима и условима прикључења на електроенергетске системе. Носилац израде Плана у наредних шест месеци је Одељење за урбанизам и стамбено-комуналне послове ОУ Ковин, уз приступање изради сртратешке процене утицаја Плана на животну средину, на основу решења  Одељења од 24. априла 2023. године.

Донета је Одлука о прихватању иницијативе за потписивање протокола о сарадњи Месне заједнице Скореновац са насељеним местом Сицулени (Madefalva), из Републике Румуније.

Решењем је именован нови члан Школског одбора ОШ „Предраг Кожић“ Дубовац из реда родитеља – Драгана Ћирков (уместо разрешене Марије Аћимов која из приватних разлога не може да присуствује седницама).

У целости је, пре изјашњавања о данашњим тачкама дневног реда, усвојен без примедби записник са 28. седнице, одржане 21. марта 2023. године.