ИЗ ОПШТИНЕ

ТРЕТИРАЊЕ КОМАРАЦА СА 24 ЈУЛА ОДЛАЖЕ ЗА 25 ЈУЛ

ОБАВЕШТЕЊЕ О СУЗБУЈАЊУ ОДРАСЛИХ ФОРМИ КОМАРАЦА ИЗ АВИОНА И УРЕЂАЈИМА СА ЗЕМЉЕ

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КОВИН

 

Обавештавамо Општину Ковин најављена акција сузбијања одраслих форми комараца уређајима

са земље и ваздуха на територији Општине Ковин због временских услова , појачаног ветра биће

извршена 25.07.2023.год (уторак) предузеће Еко-Дез из Београда урадити третман сузбијања

одраслих форми комараца уређајима са земље 1.500 ха (11 игеба) у периоду од 20.00х и из

ваздуха на површинама од 2.900 ха у периоду од 19х.

Третман сузбијања комараца уређајима са земље ће се вршити препаратом АQУА К-ОТХРИНЕ

20 ЕW и препаратом КОНДОР УЛВ из ваздуха.

Пуњење ваздухоплова ће се вршити око 17 часова на аеродрому у Смедереву .

Молимо Вас да о наведеној акцији извршите информисање удружења пчелара и становништва путем

медија .

Координацију рада екипа спровешће шеф стручно оперативног тима предузећа Еко- Дез Петар

Симић уз пуну сарадњу са надзором третмана испред општине Ковин.