Збирни извештај о резултатима гласања на изборима за председника Републике 07.04.2022
Збирни извештај о резултатима гласања на изборима за народне посланике 07.04.2022
Решење о изменама решења о именовању председника и чланова БО и њихових заменика у сталном саставу БМ 10 03.04.2022
Решења о измени решења о именовању чланова бирачких одбора-проширени састав 31.03.2022
Решења о измени решења о именовању чланова бирачких одбора-стални састав 31.03.2022
ОДЛУКА О ДАВАЊУ ОВЛАШЋЕЊА ПРЕДСЕДНИКУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 31.03.2022
ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ ЛИЦА ЗА ПРИЈЕМ ОБАВЕШТЕЊА 31.03.2022
ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ ЛИЦА ЗАДУЖЕНОГ ЗА ПРАЋЕЊЕ ИЗЛАЗНОСТИ БИРАЧА 31.03.2022
Решења о именовању чланова бирачких одбора на предлог председника Народне скупштине 31.03.2022
РЕШЕЊА БИРАЧКИ ОДБОРИ ПРОШИРЕНИ САСТАВ 24.03.2022
РЕШЕЊА БИРАЧКИ ОДБОРИ СТАЛНИ САСТАВ 24.03.2022
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ИК КОВИН-ПРЕДСЕДНИЧКИ ИЗБОРИ 3 24.03.2022
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ИК КОВИН-ПРЕДСЕДНИЧКИ ИЗБОРИ 2 АВ-ЗМС 11.03.2022
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ИК КОВИН-ПРЕДСЕДНИЧКИ ИЗБОРИ – КЗКС-ДСС 11.03.2022
ОБАВЕШТЕЊЕ О УВИДУ У ЈБС, ИЗБОРИ ЗА ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ (СРБ-RUM-HUN) 10.03.2022
Решење о именовању члана и заменика члана изборне комисије Ковин у проширеном саставу УЗПС 07.03.2022
Решење о именовању члана и заменика члана изборне комисије Ковин у проширеном саставу ЗКС-ДСС 02.03.2022
Решење о именовању члана и заменика члана изборне комисије Ковин у проширеном саставу СРС 01.03.2022
Решење о именовању члана и заменика члана изборне комисије Ковин у проширеном саставу 01.03.2022
28.02.2022
Обавештење о у увиду у ЈБС, парламентарни избори 2022. године – СРПСКИ
Обавештење о увиду – РУМУНСКИ
Обавештење о увиду -МАЂАРСКИ
22.02.2022
Одлука о одређивању бирачких места на територији општине Ковин 23.02.2022
Одлука о разрешењу и образовању изборне комисије општине Ковин у сталном саставу 23.02.2022
Пословник о раду Изборне комисије Ковин 23.02.2022
Решење о именовању члана и заменика члана у проширеном саставу 23.02.2022
Решење РИК-а о именовању члана и заменика члана у сталном саставу 23.02.2022