Лице задужено за попуњавање ЛЕП базе и комуникацију са Министарством Рударства и енергетике је Мара Жепша,

Општинска управа Ковин 

тел. 064-8641627,

Е-маил: mara.zepsa@kovin.org.rs