МИЛАН МИЛОВАНОВ, помоћник председнице за регионални развој, локалну самоуправу и информационе технологије

Рођен 02.02.1984. у Панчеву. Завршио Основну школу „Ђура Филиповић“ у Плочици, а потом Гимназију „Бранко Радичевић“ у Ковину. Дипломирао на Географском факултету Универзитета у Београду и стекао звање дипломираног географа. Више пута радио на заменама у школи у Плочици као наставник. Запослио се у ЈП „Ковински комуналац“ на пословима одржавања рачунара и компјутерске опреме, а потом ангажован и у р.ј.  Зеленило и чистоћа и у Катастру гробља. Био активан фудбалер у ФК „Борац“ Плочица, потом председник, а онда читаву деценију секретар клуба. Члан је ДВД-а Плочица.

У три мандата биран за члана Савета МЗ Плочица, а два пута за одборника СО Ковин. Био је члан Савета за привреду СО Ковин, потом председник Административно-мандатне комисије. Члан је Српске напредне странке од 2012. године. На месту повереника МО СНС Плочица је од 2016. године.

Живи у Плочици.


ДУШАН МАКСИМОВИЋ, помоћник председнице за област привреде, комуналне инфраструктуре и урбанизма

Рођен је 02.12.1976. у Панчеву. Завршио је ОШ „Ђура Јакшић“ у Ковину, па школовање наставио у Техничкој школи у Смедереву. Високу пословну школу струковних студија завршио је у Новом Саду и стекао звање економисте. Од 1997. године запослен је у ЈП „Ковински комуналац“ у Ковину. У младости се активно бавио спортом, играо фудбал у више клубова са територије општине Ковин.

Биран за одборника СО Ковин са листе Српске напредне странке у два мандата. Био је члан Савета 1. МЗ Ковин. Један је од два повереника МО СНС Ковин, центар 2.

Живи у Ковину, ожењен, отац двоје деце.