КЛАРА МИЛОШЕВИЋ

из Плочице, рођена је 1989. године.

Средњу стручну школу „Васа Пелагић“ завршила је 2008. године у Ковину, а Високу школу струковних студија „Београдска пословна школа“ Београд завршила је 2012. године и стекла звање „Струковни економиста за област порези и царина“. На Универзитету „Унион – Никола Тесла“ Београд стекла је звање дипломирани економиста.

Од 2018. године запослена је у „West Pharmaceutical Services“ Београд.

Удата је и има двоје деце.