ЂУРА ЦРЕПАЈСКИ

ЂУРА ЦРЕПАЈСКИрођен је 1957. године, живи у Баваништу.

Основу школу завршио у Баваништу, а средњу електротехничку школу „Никола Тесла“ у Панчеву.

Звање дипломираног саобраћајног инжењера стекао је на Саобраћајном факултету у Београду.

И у претходном сазиву био је члан Општинског већа.

Ожењен, отац двоје деце.