ЈЕЛЕНА ИВАНКОВИЋ

из Мраморка, рођена је 1995. године у Панчеву. Основну школу „Сава Максимовић“ завршила у Мраморку, а средњу Гимназију и економску школу „Бранко Радичевић“ у Ковину, смер економски техничар.

Високу школу струковних студија за васпитаче „Михаило Павлов“ у Вршцу завршава 2018. године уз одбрану дипломског рада на тему „Музичко стваралаштво за децу у Србији у ХХ веку“ и тако стиче звање дипломираног струковног васпитача.

У току студија била је волонтер у организацији „Центар за права жена“ из Вршца.

Након завршене високе школе волонтирала је шест месеци у ПУ „Наша Радост“ Ковин. У истој установи обавља приправнички стаж у трајању од годину дана. Јануара 2020. године у Новом Саду полаже државни испит, чиме стиче право на лиценцу и дозволу за рад васпитача.