АДРИЈАНА ЛАКИЋ

рођена је 1982. године у Зеници. Основну школу завршила у Зеници, а 2007. године дипломирала на Правном факултету у Сарајеву.

Исте године се преселила у Републику Србију и заснива радни однос у Основном суду у Панчеву на радном месту приправник – волонтер.

У жељи за стицањем додатног знања и искуства из области заступања странака пред судовима и другим државним органима, 2008. године прелази у Адвокатску канцеларију у Панчеву.

Правосудни испит положила је 2009. године на Правном факултету у Београду након чега заснива радни однос у Основној школи „Десанка Максимовић“ у Ковину где ради до преласка у Основну школу „Бора Радић“ Баваниште на месту секретара школе до јула 2020. године.

Након тога заснива радни однос на радном месту јавнобележнички приправник у Јавнобележничкој канцеларији у Ковину где ради и данас.