СНЕЖАНА ТОМИЋ

 

рођена је 1991. године, живи у Ковину. Завршила основну школу, а потом и средњу – Гимназија и економска школа „Бранко Радичевић“ у Ковину, а Високу школу струковних студија за образовање васпитача у Вршцу.

Након завршеног школовања започела је волонтирање у ПУ „Наша радост“ Ковин, где је након положеног испита за лиценцу запослена на радно место васпитача.

Од 2018. године је на месту повереника Месног одбора Ковин 2 и члан је Општинског одбора СНС. Била је одборник Српске напредне странке у сазиву изабраном после локалних избора 2017. године, као и председник Савета за јавне службе.