folder e-ОБРАСЦИ

folder ОГЛАСНА ТАБЛА

Разни документи

folder ФИНАНСИЈЕ

БУЏЕТ И ОСТАЛИ ДОКУМЕНТИ ИЗ ФИНАНСИЈА.

folder ОБЈЕДИЊЕНА ПРОЦЕДУРА У ПОСТУПКУ ИЗДАВАЊА ГРАЂЕВИНСКИХ ДОЗВОЛА

Обједињена процедура јесте скуп поступака и активности које спроводи надлежна служба у вези са изградњом, доградњом или реконструкцијом објеката......

folder ОБРАСЦИ И ЗАХТЕВИ

Овде можете преузети обрасце и захтеве.

folder ОСТАЛО

ОСТАЛИ ДОКУМЕНТИ