folder КОМАСАЦИЈА

КАТЕГОРИЈЕ

ФАЈЛОВИ/ДОКУМЕНТИ

pdf Распоред комасација Popular

285 Преузимане

Преузми (pdf, 15 KB)

Raspored kom 1811.pdf

archive Списак учесника ради увођења у посед, по таблама, К.О. Плочица Popular

520 Преузимане

Преузми (rar, 1.37 MB)

Spisak učesnika radi uvođewa u posed, po tablama, K.O. Pločica.rar

archive Списак учесника ради увођења у посед, по таблама, К.О. Скореновац Popular

500 Преузимане

Преузми (rar, 506 KB)

Spisak učesnika radi uvođenja u posed, po tablama, K.O. Skorenovac.rar

pdf Решење привремени заступник за Варга Ану у К.О. Скореновац Popular

157 Преузимане

Преузми (pdf, 38 KB)

Rešenje privremeni zastupnik za Varga Anu, u K.O. Skorenovac.pdf

pdf Важно Обавештење учесницима комасације РАДИ УВОЂЕЊА У ПОСЕД 13.11.2019 Popular

175 Преузимане

Преузми (pdf, 37 KB)

Važno obaveštenje učesnicima komasacije RADI UVOĐENJA U POSED, 13.11.2019..pdf

pdf Распоред увођења у поседе К.О. Скореновац Popular

202 Преузимане

Преузми (pdf, 14 KB)

Raspored uvođenja u posede u K.O. Skorenovac.pdf

pdf Распоред увођења у поседе К.О. Плочица Popular

217 Преузимане

Преузми (pdf, 13 KB)

Raspored uvođenja u posede u K.O. Pločica.pdf

pdf Решење привремени заступник од 13.11.2019. год. Popular

102 Преузимане

Преузми (pdf, 153 KB)

Rešenja privremeni zastupnik od 13.11.2019.pdf

pdf Решење привремени заступник од 02.11.2019 Popular

104 Преузимане

Преузми (pdf, 468 KB)

Rešenja privremeni zastupnik od 02.11.2019..pdf

archive ПРЕГЛЕДНИ ПЛАН КО СКОРЕНОВАЦ ПОСЛЕ РЕШАВАЊЕ ПРИМЕДБИ Popular

497 Преузимане

Преузми (zip, 846 KB)

PREGLEDNI PLAN KO SKORENOVAC POSLE REŠAVANjA PRIMEDBI.zip

pdf Решење привремени заступник ЛН 2099 KO Скореновац

98 Преузимане

Преузми (pdf, 259 KB)

Rešenje privremeni zastupnik, LN 2099 KO Skorenovac.pdf

pdf Решење привремени заступник ЛН 436 KO Скореновац

99 Преузимане

Преузми (pdf, 291 KB)

Rešenje privremeni zastupnik LN 436 KO Skorenovac.pdf

pdf Исправка решења бр. 461-1-2019-133-I-01 Popular

102 Преузимане

Преузми (pdf, 389 KB)

Ispravka rešenja br. 461-1-2019-133-I-01.pdf

pdf Обавештење о увођењу у посед КО Скореновац и КО Плочица Popular

145 Преузимане

Преузми (pdf, 208 KB)

Obaveštenje o uvođenju u posed, KO Skorenovac i KO Pločica.pdf

pdf Комисија за комасацију, Решење бр. 461-12019-133-I-01 Popular

105 Преузимане

Преузми (pdf, 393 KB)

Komisija za komasaciju, Rešenje broj 461-1-2019-133-I-01.pdf

pdf Комисија за комасацију, Решење бр. 461-12019-132-I-01

82 Преузимане

Преузми (pdf, 358 KB)

Komisija za komasaciju, Rešenje broj 461-12019-132-I-01.pdf

pdf Редослед расподеле земљишта КО Плочица Popular

273 Преузимане

Преузми (pdf, 663 KB)

Redosled raspodele zemljišta KO Pločica (1).pdf

pdf Редослед расподеле земљишта КО Скореновац Popular

247 Преузимане

Преузми (pdf, 3.53 MB)

Redosled raspodele zemljišta KO Skorenovac.pdf

pdf Прегледни план расподеле комасационе масе Плочица -12000 Popular

938 Преузимане

Преузми (pdf, 484 KB)

Pregledni plan raspodele komasacione mase Plocica-12000.pdf

pdf Одлука комасација Плочица Popular

195 Преузимане